Laureaci Ministerialnego Konkursu W Gronie Dyrektor Robert Kotowski

Muzeum Narodowe w Kielcach wyróżnione

Muzeum Narodowe w Kielcach otrzymało wyróżnienie w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku “Sybilla 2022”, organizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pod patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Gratulacje podczas gali w Zamku Królewskim na Wawelu odebrał dyrektor Robert Kotowski.

Muzeum było nominowane w dwóch kategoriach: INWESTYCJE za modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy oraz PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE za projekt pt. Muzeoterapia.

Jury konkursu oceniło 140 nadesłanych projektów, wyłoniło 18 wystaw, inwestycji oraz projektów badawczych, konserwatorskich i edukacyjnych w sześciu kategoriach.

Wyróżniono Muzeoterapię – konferencję poświęconą tematyce nowej koncepcji otwarcia terenu muzeum na potrzeby pracy z osobami dysfunkcyjnymi, wymagającymi specjalnego wsparcia. Kontakt z dziełami sztuki, dobrami kultury ma pomóc w terapii, prowadzonej z udziałem osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem, seniorów, przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych. Tę nową, współczesną formę działalności muzeów nazywamy muzeoterapią. Od 2018 roku w Muzeum Narodowym w Kielcach organizowane są cykliczne konferencje naukowe. Doświadczenia konferencyjne pozwoliły na podjęcie pierwszych prób praktycznych w zakresie prowadzenia zajęć w obszarze muzeoterapii. Zorganizowana w 2022 roku konferencja zatytułowana „Muzeoterapia – Sposób na trudne czasy”, stanowiła przełom w zakresie badań nad muzeoterapią. W trakcie obrad skupiono się na roli muzeów w minimalizowaniu skutków stresu w trudnych czasach popandemicznych, radzeniu sobie z problemami oraz zwróceniu uwagi na widzów muzeów w kontekście przestrzeni, ekspozycji i narracji muzealnych.

Konkurs “Sybilla” organizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pod patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ma na celu wyłonienie i promocję najlepszych przedsięwzięć zrealizowanych przez polskie muzea. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1980 r. Wyróżnienie w konkursie jest jedną z najwyższych form uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie.