Na ludową nutę w Sichowie

Na ludową nutę w Sichowie

W Domu Strażaka w Sichowie Małym odbył się przegląd pieśni folklorystycznych „Na ludową nutę”, który jest częścią projektu pn. „Póki brzmią echa dawnych dni…” realizowanego w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2017″. Organizatorami wydarzenia byli wójt gminy Rytwiany, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sichów Mały „Sichowianie”, Zespół ludowy „Sichowianie”, OSP w Sichowie Małym. Gościem przeglądu była radna Sejmiku Ewelina Bień.

W wokalnej rywalizacji uczestniczyły zespoły, kapele oraz soliści z pięciu gmin województwa świętokrzyskiego. Celem przedsięwzięcia było stworzenie możliwości poznania folkloru regionu, kultywowanie polskich tradycji oraz rozbudzanie zainteresowań mieszkańców gminy dziedzictwem kulturowym.

– Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy kultywujecie nasze świętokrzyskie tradycje. Dzięki Wam kultura naszego regionu jest ciągle żywa i przekazywana kolejnym pokoleniom. Gratuluję wszystkim wykonawcom, wspaniałych występów – podkreślała radna Ewelina Bień.