Przeciwdziałanie narkomanii – wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu lokalnym

Przeciwdziałanie narkomanii – wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu lokalnym

Z udziałem ekspertów z zakresu profilaktyki uzależnień w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się konferencja pt. „Przeciwdziałanie narkomanii – wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu lokalnym”. W otwarciu spotkania uczestniczyli: Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Gałuszka, przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku oraz Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.
 

– Dzisiejsza konferencja jest jednym z działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach  realizacji „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”. To doskonała okazja, aby w szerokim gronie porozmawiać na ten ważny temat oraz aby podsumować tegoroczne inicjatywy w tym zakresie – mówił Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

– Coraz częściej mówimy o nowych typach uzależnień i nowych sposobach radzenia sobie z nimi. Dobrze, że coraz więcej osób angażuje się w edukację, popularyzację wiedzy i uświadamianie społeczeństwa jak ważnym elementem jest walka z uzależnieniem i pomoc uzależnionym – podkreślał Grzegorz Gałuszka, przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Celem spotkania było przedstawienie zmian, jakie niosą ze sobą nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, prezentacja działań podejmowanych przez instytucje związane z profilaktyką narkomanii oraz przykłady dobrych praktyk samorządów gminnych.

Jak zaznaczyła Anna Nocuń dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, formuła tegorocznej konferencji została wzbogacona. – W tym roku do grona naszych ekspertów zaprosiliśmy lekarza oraz specjalistę, który przybliży nam rolę mediów w zakresie informowania społeczeństwa na temat narkomanii – dodała Anna Nocuń.

Jeden z tematów konferencji dotyczył sposobu informowania o zachowaniach samobójczych po spożyciu dopalaczy, a także w zakresie zatruć spowodowanych zażywaniem nowych substancji psychoaktywnych. Przedstawiła go Arleta Kempka, kierownik Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Damiano” w Chęcinach.

– Edukacja w zakresie szkodliwości działania substancji psychoaktywnych potrzebna jest już od czwartej klasy szkoły podstawowej i nie dotyczy ona tylko dzieci ale rodziców. Dzieci i młodzież bardzo szybko eksperymentują z narkotykami i szukają źródeł wiedzy w internecie. Problem tkwi w rodzicach, którzy nie interesują się tym, co ich dzieci wiedzą na ten temat – mówiła Arleta Kempka.

Prelegentami konferencji byli także przedstawiciele: Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz specjalista terapii uzależnień i kierownik warszawskiej poradni MONAR