Aktualności Departamentu Ochrony Zdrowia

Zapobiegają uzależnieniom i patologiom społecznym

Zapobiegają uzależnieniom i patologiom społecznym

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” realizować będzie zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. Prezes Zarządu Stowarzyszenia ksiądz Andrzej Drapała podpisał umowy z Bogumiłą Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie projektów: „Zanim będzie za późno” oraz „Wolni od substancji psychoaktywnych”.

Uwaga przedsiębiorcy! Zapraszamy do odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków ochrony osobistej

Uwaga przedsiębiorcy! Zapraszamy do odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków ochrony osobistej

W związku z realizacją projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy przedsiębiorstwa do odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Świętokrzyskie.

Maski ochronne dla pracowników ochrony zdrowia

Maski ochronne dla pracowników ochrony zdrowia

W ramach realizacji projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 podpisana została umowa z firmą Sagami Sp. z o.o. z Jędrzejowa na dostawę masek z filtrem N95 FFP2. Maski zostaną przekazane do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Spotkanie zarządu województwa z przedstawicielami szpitali dotyczące projektu „Stop koronawirusowi”

Spotkanie zarządu województwa z przedstawicielami szpitali dotyczące projektu „Stop koronawirusowi”

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego miało miejsce spotkanie przedstawicieli władz samorządowych województwa świętokrzyskiego – wicemarszałek Renaty Janik i wicemarszałka Marka Bogusławskiego z beneficjentami oraz partnerami projektu „Stop wirusowi” – przedstawicielami podmiotów leczniczych podległych samorządowi województwa. W spotkaniu uczestniczyły także: Bogumiła Niziołek – dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia, Katarzyna Kubicka – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Elżbieta Korus – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Uwaga przedsiębiorcy!

Uwaga przedsiębiorcy!

W związku z realizacją projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych – zapraszamy przedsiębiorstwa do odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Świętokrzyskie.

Komunikat ws. odpadów z kwarantanny

Komunikat ws. odpadów z kwarantanny

Główny Inspektorat Sanitarny, odpowiadając na pytanie dotyczące odpadów powstających w miejscach kwarantanny związanej z przeciwdziałaniem zakażeniom koronawirusem informuje, że kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Wobec powyższego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania CIVID-19 traktuje się jak odpady komunalne. Należy wskazać, że osoby przebywające w miejscu swojego zamieszkania chorują na różne choroby zakaźne, np. grypę, i z tego powodu odpady komunalne nie są zaliczane do medycznych odpadów o właściwościach zakaźnych.

Wyświetlane od 1 - 10 z 118