Aktualności Departamentu Ochrony Zdrowia

Logo Programu Profilaktycznego Ludzka Twarz W Tle Zarys Polski

„Cała Polska sprawdza znamiona!”

Czerniaki są nowotworami o największej dynamice wzrostu zachorowań w Polsce. Paradoksalnie są to też najłatwiejsze w rozpoznaniu nowotwory, gdyż najczęściej rozwijają się na powierzchni skóry – wystarczy przynajmniej raz w roku obejrzeć swoje znamiona u lekarza specjalisty i obserwować czy nie pojawiły się nowe. Dlaczego więc statystyki nadal rosną? Kampania edukacyjna „Cała Polska sprawdza znamiona” ma na celu zwrócenia uwagi na znaczenie wczesnej profilaktyki nowotworów skóry, w tym najgroźniejszego z nich – czerniaka.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji wraz z informacją o wynikach

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji wraz z informacją o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/327/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.

Wyświetlane od 1 - 10 z 176