Aktualności Departamentu Ochrony Zdrowia

Koronawirus Mały Plakat Dotyczący Informacji O Wirusie

Komunikat ws. odpadów z kwarantanny

Główny Inspektorat Sanitarny, odpowiadając na pytanie dotyczące odpadów powstających w miejscach kwarantanny związanej z przeciwdziałaniem zakażeniom koronawirusem informuje, że kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Wobec powyższego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania CIVID-19 traktuje się jak odpady komunalne. Należy wskazać, że osoby przebywające w miejscu swojego zamieszkania chorują na różne choroby zakaźne, np. grypę, i z tego powodu odpady komunalne nie są zaliczane do medycznych odpadów o właściwościach zakaźnych.

Szpital Wojewódzki (4)

Ponad 4,5 mln zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na trzy ważne projekty

Termomodernizacja budynków, zakup specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Otorynolaryngologii oraz do przeprowadzania operacji przeszczepów nerek – takie projekty zrealizuje Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z budżetu województwa. Trzy umowy w tej sprawie z dyrektorem Szpitala Bartoszem Stemplewskim podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski.

Wyświetlane od 50 - 60 z 161