Aktualności Departamentu Ochrony Zdrowia

Wszyscy Stoją I Oczekują Na Przecięcie Wstęgi.

Szpital w Czerwonej Górze otwiera nowe oddziały i izby przyjęć

Dziś w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze otwarto: dwie nowe izby przyjęć, dwa oddziały chorób płuc i gruźlicy oraz Dział Badań Czynnościowych Układu Oddechowego. W oficjalnym otwarciu udział wzięli wicemarszałkowie województwa świętokrzyskiego: Renata Janik i Marek Bogusławski. Przedsięwzięcie było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gośćmi wydarzenia byli również: poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, senator RP – Krzysztof Słoń, radni województwa świętokrzyskiego: Jolanta Tyjas i Henryk Milcarz oraz  Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Krzysztof Ołownia, zastępca Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 40 - 50 z 251