Podpisali umowy stypendialne z przyszłymi lekarzami

Podpisali umowy stypendialne z przyszłymi lekarzami

70 studentów kształcących się na kierunku lekarskim, którzy w przyszłości podejmą pracę w wojewódzkich placówkach medycznych, otrzymywać będzie stypendium w kwocie dwóch tysięcy złotych miesięcznie. Dziś marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Marek Bogusławski podpisali umowy stypendialne ze 15 przedstawicielami całej grupy stypendystów. W wywarzeniu wzięli udział przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia.  

Stypendium będzie wypłacane w okresie od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. w kwocie 2 000,00 zł miesięcznie.

– Cieszę się, że samorząd województwa będzie mógł Was wspierać w naukowych wysiłkach. Jak skończycie studia życzylibyśmy sobie żebyście tu zostali i pracowali. Niech te stypendia będą dla Was znacząca pomocą.  Liczę że będziecie dobrymi, pełnymi empatii i zrozumienia medykami – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

– Celem programu jest zatrzymanie specjalistów w naszym regionie, których brakuje w całej Polsce. Ten program ma zachęcić przyszłych lekarzy aby tu zostali, pracowali i rozwijali swoje umiejętności. Fundusz stypendialny bardzo dobrze zafunkcjonował u nas, nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania – dodał wicemarszałek Marek Bogusławski.

– Program uruchomiliśmy z troski o województwo świętokrzyskie. Aby nam nigdy lekarzy tu nie zabrakło. Jednocześnie myślimy o Waszej przyszłości, ale także o naszej, naszych dzieci i wnuków. Liczymy na to, że zostaniecie w naszym regionie, a drzwi naszych placówek ochrony zdrowia są dla Was otwarte – dodał przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

Przypomnijmy, że o to wsparcie finansowe mogli ubiegać się studenci kształcący się na uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z IV, V lub VI roku kierunku lekarskiego, którzy osiągnęli średnią ocen w ostatnim roku akademickim nie niższą niż 3,75, zobowiązali się do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie województwa świętokrzyskiego, a następnie osiedlenia się na terenie naszego regionu i podjęcia pracy w placówkach medycznych, podległych samorządowi województwa świętokrzyskiego.

Wnioski można było składać w terminie od 1 września 2022 do 17 października 2022 r. W obecnej edycji złożonych zostało 100 wniosków o przyznanie stypendium, z czego 98 spełniało wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja, która dokonała sprawdzenia wniosków pod względem formalnym, ostatecznie zarekomendowała Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego 70 wniosków do przyznania stypendiów.

Zachęcić przyszłych lekarzy

W związku z tym, że podmioty lecznicze Województwa Świętokrzyskiego zmagają się z brakami kadrowymi lekarzy o specjalizacjach takich jak m.in. patomorfologia, chirurgia onkologiczna, chirurgia dziecięca, anestezjologia, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 25 marca 2019 r. przyjął uchwałę Nr VII/87/19 w sprawie stypendium przyznawanego przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Program ten ma za zadanie zachęcić przyszłych lekarzy do wyboru specjalizacji deficytowych i kształcenia się na tych kierunkach, tak by w przyszłości podjąć pracę w podmiotach leczniczych, dla których organem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.

Pierwsza edycja programu stypendialnego ogłoszona została w sierpniu 2019 roku. Zawartych wtedy zostało 27 umów stypendialnych. W kolejnych edycjach było to: 67 umów w 2020 roku i 65 umów 2021 roku. W 2022 roku 25 stypendystów ukończy staż podyplomowy i wybierać będzie specjalizację deficytową.