Aktualności Departamentu Ochrony Zdrowia

Koneferencja Ewidencja świadczeń Zdrowotnych Podstawą Bezpieczeństwa Prawno Finansowego Placówki Medycznej (2)

Eksperci z zakresu medycyny, technologii i biznesu dyskutują w Kielcach

W jaki sposób pandemia wpłynęła na sytuację szpitali, planowane zmiany systemowe w polskim systemie ochrony zdrowia, projekt ustawy o jakości, a bezpieczeństwo pacjenta – między innymi te tematy są poruszane podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji “Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej”, która w dniach 16 – 17 maja odbywa się w Kielcach pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Andrzej Pruś,

Zadbali o profilaktykę w ramach akcji „Zdrowy Pracownik na 5”

Departament Ochrony Zdrowia zorganizował dziś dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego akcję edukacyjno – profilaktyczną pn. „Zdrowy Pracownik na 5”, która miała zwrócić uwagę na problemy zdrowotne pracowników administracji publicznej. Z zaleceń oraz profilaktyki skorzystali także: marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, wicemarszałek Marek Bogusławski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Bogumiła Niziołek, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. 

Wszyscy Stoją I Oczekują Na Przecięcie Wstęgi.

Szpital w Czerwonej Górze otwiera nowe oddziały i izby przyjęć

Dziś w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze otwarto: dwie nowe izby przyjęć, dwa oddziały chorób płuc i gruźlicy oraz Dział Badań Czynnościowych Układu Oddechowego. W oficjalnym otwarciu udział wzięli wicemarszałkowie województwa świętokrzyskiego: Renata Janik i Marek Bogusławski. Przedsięwzięcie było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gośćmi wydarzenia byli również: poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, senator RP – Krzysztof Słoń, radni województwa świętokrzyskiego: Jolanta Tyjas i Henryk Milcarz oraz  Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Krzysztof Ołownia, zastępca Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 10 - 20 z 225