Aktualności Departamentu Ochrony Zdrowia

Dyskutowali O Zdrowiu Psychicznym Dzieci I Młodzieży (3)

Dyskutowali o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Problematyka związana ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży na terenie województwa świętokrzyskiego – to tematyka konferencji pt. ,,Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – wyzwania, problemy, profilaktyka”, która odbyła się dziś w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. W spotkaniu zorganizowanym przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wziął udział wicemarszałek Marek Bogusławski.

Raport z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

W dniu 27 marca 2023 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr LVIII/719/23 przyjął „Raport z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”. Raport został opublikowany i jest dostępny do pobrania na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Pracownicy Urzędu Oraz Dyrektor Bogumiła Niziołek

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przystąpił do programu profilaktycznego prowadzonego przez Państwowy Inspektorat Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach pn. ,,Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”, który adresowany jest do wszystkich pracodawców. W ramach przedmiotowego Programu pracownicy mogli skorzystać ze szkolenia dotyczącego stresu i wypalenia zawodowego. Szkolenie dla pracowników UMWŚ w Kielcach odbyło się w dniu 21 marca br. i zostało przeprowadzone przez pracownika Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.

Podpisali umowy stypendialne z przyszłymi lekarzami

Podpisali umowy stypendialne z przyszłymi lekarzami

70 studentów kształcących się na kierunku lekarskim, którzy w przyszłości podejmą pracę w wojewódzkich placówkach medycznych, otrzymywać będzie stypendium w kwocie dwóch tysięcy złotych miesięcznie. Dziś marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Marek Bogusławski podpisali umowy stypendialne ze 15 przedstawicielami całej grupy stypendystów. W wywarzeniu wzięli udział przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia.  

Plakat Kampanii Aids

Jedyny taki test – kampania Krajowego Centrum ds. AIDS

Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczyna kampanię społeczną pod hasłem „Jedyny taki test” (#jedynytakitest), która prowadzona będzie w okresie od 16 listopada do 2 grudnia 2022 roku. Celem kampanii jest przede wszystkim popularyzacja wczesnej diagnostyki w kierunku HIV, poprzez zachęcanie – w szczególności ludzi młodych – do wykonywania, najczęściej po raz pierwszy w życiu, testu na HIV, jako wyrazu troski o własne zdrowie.

Wyświetlane od 10 - 20 z 251