Aktualności Departamentu Ochrony Zdrowia

Od Lewej Krzysztof Ołownia, Bogumiła Niziołek, Marek Bogusławski

Zapraszamy na darmowe badania do RCNT w Podzamczu

Jakie darmowe badania w Podzamczu może wykonać każdy mieszkaniec województwa świętokrzyskiego? Które z nich pozwalają na czas wykryć ryzyko zachorowania na udar i zawał ? Co wpływa na osłabienie mięśni szkieletowych, cukrzycę i rozwój nowotworów? Dlaczego się nie wysypiamy? Te i inne zagadnienia poruszali dziś podczas konferencji w RCNT: wicemarszałek Marek Bogusławski, Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego oraz Krzysztof Ołownia, p.o. dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.

Processed With Vsco With Preset

Jak walczyć z uzależnieniami behawioralnymi i chemicznymi?

Jak rozwijać postawy rodzicielskie, aby jak najlepiej wspierać młodych ludzi w wieku dojrzewania, kiedy następuje pełna integracja osobowości? Jakie czynniki chronią przed uzależnieniami i jak z nimi walczyć? – te i inne zagadnienia poruszano na konferencji „Uzależnienia chemiczne i behawioralne dzieci i młodzieży – profilaktyka, diagnoza, terapia”. W wydarzeniu zorganizowanym przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego i Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii wziął udział wicemarszałek Marek Bogusławski.

Budynek Szpitala Wojewódzkiego W Kielcach

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych wraz z informacją o wynikach konsultacji projektów Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym

Uchwała Nr 5993/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji wraz z informacją o wynikach konsultacji społecznych projektów Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania statutów: Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach, Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskiemu Centrum Onkologi w Kielcach, Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Kielcach, Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu.

Wyświetlane od 20 - 30 z 251