Departament Ochrony Zdrowia

Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia:

Bogumiła Niziołek

tel.: 41/ 395 10 36

e- mail: bogumila.niziolek@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia:

Krzysztof Ołownia

tel.: 41/395 10 36

e-mail: krzysztof.olownia@sejmik.kielce.pl

W skład Departamentu Ochrony Zdrowia wchodzą następujące komórki organizacyjne:

– Oddział Nadzoru i Organizacji Ochrony Zdrowia

– Oddział Ekonomiki Ochrony Zdrowia

– Oddział Polityki Zdrowotnej i Zdrowia Publicznego

– Wieloosobowe Stanowisko ds. Staży i Stypendiów

Informacje szczegółowe o zakresie działania:

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego