Załatwianie spraw

Ewidencja lekarzy uprawnionych do badań kierowców

 • Informacja w sprawie wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy.
 • Wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy.
 • Informacja w sprawie aktualizacji danych w ewidencji uprawnionych lekarzy.
 • Wniosek o aktualizacje danych w ewidencji uprawnionych lekarzy.
 • Przypomnienie o obowiązku wynikającym z art. 79 uokp.
 • Lista lekarzy uprawnionych do badań kierowców, wg stanu na dzień ………

Link do BIP: – https://bip.sejmik.kielce.pl/89-w-zakresie-ochrony-zdrowia/3144-informacja-w-sprawie-wpisu-do-ewidencji-uprawnionych-lekarzy.html

Ewidencja psychologów uprawnionych do badań kierowców

 • Informacja w sprawie wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów.
 • Wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych psychologów.
 • Informacja w sprawie aktualizacji danych w ewidencji uprawnionych psychologów.
 • Wniosek o aktualizacje danych w ewidencji uprawnionych psychologów.
 • Przypomnienie o obowiązku wynikającym z art. 84 uokp.
 • Lista psychologów uprawnionych do badań kierowców, wg stanu na dzień ………

Link do BIP: – https://bip.sejmik.kielce.pl/89-w-zakresie-ochrony-zdrowia/596-informacja-w-sprawie-wpisu-do-ewidencji-uprawnionych-psychologow.html

Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

 • Informacja w sprawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
 • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
 • Oświadczenie przedsiębiorcy.
 • Informacja w sprawie aktualizacji wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
 • Wniosek o aktualizację danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
 • Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
 • Informacja dotycząca archiwizacji dokumentacji po likwidacji przez przedsiębiorcę pracowni psychologicznej, wraz z załącznikami:

załącznik nr 1 – opis koperty.

załącznik nr 2 – opis teczki,

załącznik nr 3 – spis zdawczo-odbiorczy.

 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wg stanu na dzień …………..
 • Ewidencja jednostek prowadzących pracownię psychologiczną wg stanu na dzień ……………………

Link do BIP: – https://bip.sejmik.kielce.pl/544-w-zakresie-ochrony-zdrowia/595-rejestr-przedsiebiorcow-prowadzacych-pracownie-psychologiczna.html

 Wnioski do pobrania:

 • Wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy.
 • Wniosek o aktualizacje danych w ewidencji uprawnionych lekarzy.
 • Wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych psychologów.
 • Wniosek o aktualizacje danych w ewidencji uprawnionych psychologów.
 • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
 • Oświadczenie przedsiębiorcy.
 • Wniosek o aktualizację danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
 • Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

Ewidencja lekarzy uprawnionych do badań kierowców

 • Informacja w sprawie wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy.
 • Wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy.
 • Informacja w sprawie aktualizacji danych w ewidencji uprawnionych lekarzy.
 • Wniosek o aktualizacje danych w ewidencji uprawnionych lekarzy.
 • Przypomnienie o obowiązku wynikającym z art. 79 uokp.
 • Lista lekarzy uprawnionych do badań kierowców, wg stanu na dzień ………

Link do BIP:

https://bip.sejmik.kielce.pl/89-w-zakresie-ochrony-zdrowia/3144-informacja-w-sprawie-wpisu-do-ewidencji-uprawnionych-lekarzy.html

Ewidencja psychologów uprawnionych do badań kierowców

 • Informacja w sprawie wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów.
 • Wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych psychologów.
 • Informacja w sprawie aktualizacji danych w ewidencji uprawnionych psychologów.
 • Wniosek o aktualizacje danych w ewidencji uprawnionych psychologów.
 • Przypomnienie o obowiązku wynikającym z art. 84 uokp.
 • Lista psychologów uprawnionych do badań kierowców, wg stanu na dzień ………

Link do BIP:

https://bip.sejmik.kielce.pl/89-w-zakresie-ochrony-zdrowia/596-informacja-w-sprawie-wpisu-do-ewidencji-uprawnionych-psychologow.html

Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

 • Informacja w sprawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
 • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
 • Oświadczenie przedsiębiorcy.
 • Informacja w sprawie aktualizacji wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
 • Wniosek o aktualizację danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
 • Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
 • Informacja dotycząca archiwizacji dokumentacji po likwidacji przez przedsiębiorcę pracowni psychologicznej, wraz z załącznikami:

załącznik nr 1 – opis koperty.

załącznik nr 2 – opis teczki,

załącznik nr 3 – spis zdawczo-odbiorczy.

 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wg stanu na dzień …………..
 • Ewidencja jednostek prowadzących pracownię psychologiczną wg stanu na dzień ……………………

Link do BIP:

https://bip.sejmik.kielce.pl/544-w-zakresie-ochrony-zdrowia/595-rejestr-przedsiebiorcow-prowadzacych-pracownie-psychologiczna.html

 

Wnioski do pobrania:

 • Wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy.
 • Wniosek o aktualizacje danych w ewidencji uprawnionych lekarzy.
 • Wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych psychologów.
 • Wniosek o aktualizacje danych w ewidencji uprawnionych psychologów.
 • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
 • Oświadczenie przedsiębiorcy.
 • Wniosek o aktualizację danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
 • Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

Powyższe wnioski są zamieszczone pod ww linkami do BIP.

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w województwie świętokrzyskim:

 • Karta informacyjna
 • Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży
 • Porozumienie
 • Wzór wniosku dla ubiegających się o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów

Do pobrania:  Wzór wniosku dla ubiegających się o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów

 

Zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu dla przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego.

• Informacja w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu dla przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego.
• Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwem.
• Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości od 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa.
• Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową napojów alkoholowych.
• Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
• Rejestry wydanych zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Link do BIP: – http://bip.sejmik.kielce.pl/1158-zezwolenia-na-alkohol/10180-zezwolenia-na-alkohol.html