Kampanie społeczne

Plakat Kampanii Aids

Jedyny taki test – kampania Krajowego Centrum ds. AIDS

Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczyna kampanię społeczną pod hasłem „Jedyny taki test” (#jedynytakitest), która prowadzona będzie w okresie od 16 listopada do 2 grudnia 2022 roku. Celem kampanii jest przede wszystkim popularyzacja wczesnej diagnostyki w kierunku HIV, poprzez zachęcanie – w szczególności ludzi młodych – do wykonywania, najczęściej po raz pierwszy w życiu, testu na HIV, jako wyrazu troski o własne zdrowie.

,,Narkotyki? Na co mi to. Odleć z nami, nie z narkotykami

Rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna dla młodzieży ,,Narkotyki? Na co mi to”. Odleć z nami! Nie z narkotykami”, której nadawcą jest Minister Zdrowia. Celem kampanii jest zachęcanie młodych ludzi do realizowania własnych pasji. Głównym przekazem kampanii jest myśl: ,,Nie potrzebuję narkotyków do życia, bo realizuję się w inny, ciekawy dla mnie sposób. Większość osób w moim wieku nie bierze narkotyków, więc również dla mnie normą jest życie bez nich”.