Aktualności Departamentu Ochrony Zdrowia

Beata Matulińska,marek Bogusławski,ewa Piecewicz

Konferencja prasowa dotycząca sytuacji w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy pracuje normalnie, ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych nie jest zagrożona – poinformowała dyrekcja placówki podczas konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Podczas spotkania nadzorujący obszar ochrony zdrowia wicemarszałek Marek Bogusławski oraz dyrektor szpitala Beata Matulińska odnieśli się do sytuacji związanej ze złożeniem wypowiedzeń z pracy przez lekarzy z Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Kusocińskiego w Kielcach, które stanowi część Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Informacja o debacie organizowanej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pt.: ,,Wyzwania polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin”

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zaprasza na debatę pt. ,,Wyzwania polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin”. Spotkanie to ma na celu upowszechnienie wiedzy oraz rozwój dyskusji o kluczowych dla Polski problemach rozwojowych w kontekście polityki społecznej. Debata odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku w godzinach 10.00 – 14.00. Wydarzenie będzie transmitowane on-line na platformie debat o polskiej polityce społecznej: https://debaty.ipiss.com.pl/

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT). W tegorocznych obchodach, odbywających się w dniach od 16 do 22 września, aktywny udział biorą jednostki podległe Departamentowi Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Hasło tegorocznej akcji to „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”. W ramach tej inicjatywy pracownicy starają się korzystać z wszelkich dostępnych form komunikacji alternatywnej aby w tym szczególnym tygodniu upowszechniać zdrowy i aktywny styl życia jednocześnie dbając o środowisko.

Wyświetlane od 60 - 70 z 251