Koneferencja Ewidencja świadczeń Zdrowotnych Podstawą Bezpieczeństwa Prawno Finansowego Placówki Medycznej (2)

Eksperci z zakresu medycyny, technologii i biznesu dyskutują w Kielcach

W jaki sposób pandemia wpłynęła na sytuację szpitali, planowane zmiany systemowe w polskim systemie ochrony zdrowia, projekt ustawy o jakości, a bezpieczeństwo pacjenta – między innymi te tematy są poruszane podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji “Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej”, która w dniach 16 – 17 maja odbywa się w Kielcach pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.


Konferencję otworzyli dziś wicemarszałek Marek Bogusławski, Renata Wachowicz – dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego ŚUM w Katowicach, dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK – prodziekan ds. kształcenia w naukach o zdrowiu Collegium Medicum UJK w Kielcach, dr hab. n. med. Andrzej Marszałek – konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii, dr Michał Chrobot – prezes Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.

– Konferencja pokaże kierunki, które trzeba przyjąć, aby nasze szpitale dalej mogły się rozwijać, a pacjenci mogli być leczeni na wysokim poziomie – mówił wicemarszałek Marek Bogusławski. – W okresie pandemii pacjenci ograniczali wizyty u lekarzy i leczenie w wielu kwestiach zostało wstrzymane. Obecnie kolejki do lekarzy się wydłużają, a przy brakach personelu medycznego trzeba podjąć odpowiednie działania aby zadbać o pacjentów i zapewnić im ciągłość świadczeń.

Konferencja pod hasłem “Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej” ma na celu wymianę doświadczeń między jej uczestnikami, reprezentującymi regulatora systemu (Ministerstwo Zdrowia), płatnika publicznego (Narodowy Fundusz Zdrowia) i świadczeniodawców (szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe czy onkologiczne) oraz badaczami i ekspertami zewnętrznymi z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego.

Organizatorami konferencji są:

  • Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
  • Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego,
  • Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych.

Podczas konferencji poruszane są tematy związane z podstawową siecią zabezpieczenia szpitalnego (PSZ), e-zdrowiem, taryfikacją i rachunkiem kosztów, świadczeniami opieki kompleksowej, w tym Krajową Siecią Onkologiczną oraz praktycznymi aspektami rozliczania świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i lekowych, w tym Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL).
W ramach konferencji odbywają się także panele dyskusyjne z udziałem ekspertów ochrony zdrowia, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, samorządów, podmiotów leczniczych czy uczelni medycznych.

W konferencji udział biorą między innymi:

• Bartłomiej Chmielowiec (MBA) – Rzecznik Praw Pacjenta,
• prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek – konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii,
• prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Zastępca Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
• prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
• dr n. med. Marek Tombarkiewcz, Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2016-2018.

Dodatkowe informacje na temat wydarzenia, w tym szczegółowy program.

 

 

 

Galeria zdjęć