Wspólne Zdjęcie Uczestników

Spotkanie z aktywną młodzieżą z powiatu włoszczowskiego. Zostań młodzieżowym radnym!

W Starostwie Powiatowym we Włoszczowie w poniedziałek 16 maja zorganizowano ostatnie spotkanie informacyjne, dotyczące naboru do III kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wśród uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu. Wzięli w nim udział przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, Zofia Mogielska – była przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, obecna przewodnicząca Veronika Kurdybakha i jej zastępca Oskar Frydrych oraz radny młodzieżowy Filip Ślusarczyk. Dzisiaj upływa termin zgłaszania kandydatur na młodzieżowych radnych.

Przewodniczący Sejmiku oraz młodzieżowi radni mówili o zasadach działania sejmiku młodzieżowego, przedstawiali formy aktywności a także zachęcali do zgłaszania kandydatur do trzeciej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

– Udało nam się stworzyć bardzo wartościowy i bardzo pożyteczny organ doradczy dla dorosłego, ustawowego Sejmiku – podkreślił wagę i znaczenie Młodzieżowego Sejmiku przewodniczący Andrzej Pruś. – Ci młodzi ludzie potrafią sprawnie i przekonująco mówić o tym, co należy zmienić, jakie podjąć działania, by młodzieży zapewnić lepszy start w dorosłość, by zatrzymać was w regionie świętokrzyskim, zapewniając dobrą edukację, miejsce pracy, zamieszkania, warunki do przemieszczania się, aktywności czy odpoczynku. Ale to nie tylko słowa, ale też dużo pracy, jaką wykonują młodzieżowi radni. Próba zaangażowania młodzieży w życie publiczne to szansa dla świętokrzyskiego na dalszy rozwój – dodał przewodniczący.

Przewodniczący Andrzej Pruś podkreślał wagę działań, jakie podjęli młodzieżowi radni opiniując m.in. projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, czy projekty podejmowanych uchwał, dotyczących także spraw związanych z młodzieżą. Zachęcał uczestniczących w spotkaniu uczniów do zgłoszenia się i podjęcia prac w tym gremium.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze szkół z powiatu włoszczowskiego wraz z nauczycielami i wychowawcami: z I Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie, Zespołu Szkół nr 3 we Włoszczowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i Zakładu Doskonalenia Zawodowego we Włoszczowie. W dyskusji uczestniczyli również starosta włoszczowski Dariusz Czechowski, wicestarosta Łukasz Karpiński i Rafał Pacanowski członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego. Starosta Dariusz Czechowski zapowiedział gotowość do powołania młodzieżowej rady powiatu.

Więcej informacji o naborze znaleźć można w zakładce Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć