Aktualności Departamentu Ochrony Zdrowia

Budynek Szpitala Specjalistycznego W Czerwonej Górze.

12 listopada – Światowy Dzień Zapalenia Płuc

W tym roku już po raz kolejny  obchodzimy Światowy Dzień Zapalenia Płuc. To międzynarodowe święto zostało  ustanowione w 2009 roku przez Światową Koalicję przeciwko Zapaleniu Płuc u Dzieci  (ang. Global Coalition Against Child Pneumonia) przy  wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci  (UNICEF) oraz Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC). Jego coroczne obchody w dniu 12 listopada mają na celu podnoszenie wiedzy  zarówno wśród personelu  medycznego, jak i społeczeństwa, na temat metod  leczenia oraz profilaktyki schorzenia.

Jarosław Jaskulski – Kierownik Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 768x576

Listopad miesiącem walki z rakiem prostaty

Rak prostaty to obecnie najczęściej rozpoznawany nowotwór złośliwy wśród mężczyzn. Z jego powodu codziennie umiera w Polsce około 15 pacjentów. Dlaczego tak się dzieje, skoro wykrycie choroby na wczesnym etapie daje nawet 90% skuteczności wyleczenia oraz co każdy mężczyzna wiedzieć (i robić) powinien – mówił podczas briefingu prasowego online dr n. med. Jarosław Jaskulski – kierownik Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Umoy podpisuje Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia – Bogumiła Niziołek i ks. Andrzej Drapała – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”.

Zapobiegają uzależnieniom i patologiom społecznym

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” realizować będzie zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. Prezes Zarządu Stowarzyszenia ksiądz Andrzej Drapała podpisał umowy z Bogumiłą Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie projektów: „Zanim będzie za późno” oraz „Wolni od substancji psychoaktywnych”.

Maseczka

Uwaga przedsiębiorcy! Zapraszamy do odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków ochrony osobistej

W związku z realizacją projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy przedsiębiorstwa do odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Świętokrzyskie.

Wyświetlane od 100 - 110 z 225