Aktualności Departamentu Ochrony Zdrowia

Urzad Marszlkowski Logo 0 944x590 768x480 1

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin składania ofert upływa 6 maja

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 6 maja  2019 roku. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – zwalczanie narkomanii

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018.450 t.j. z późn. zm.), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu:

Światowy Dzień Aids

Czerwona kokardka – solidarni z osobami żyjącymi z HIV/AIDS

Corocznie 1 grudnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień AIDS, organizowany przez Światową Organizację Zdrowia. Jest to dzień, który ma na celu uświadomienie ludziom na całym świecie jakie zagrożenia niesie za sobą wirus HIV, a także który mówi o przełamywaniu barier. Obchodom Światowego Dnia AIDS nierozłącznie towarzyszy czerwona kokardka, która jest symbolem solidarności z osobami zakażonymi HIV, chorymi na AIDS i ich bliskimi.

Masz Czas Rozmawiać

Mam czas rozmawiać

Europejski Tydzień Testowania na HIV, a wraz z nim kolejna odsłona kampanii edukacyjnej „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”, promująca dialog o tym dlaczego, kiedy i po co powinniśmy wykonać test, ruszył 23 listopada. Przedsięwzięcie o charakterze edukacyjno-profilaktycznym przygotowało Krajowe Centrum ds.  AIDS. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego włączył się w działania kampanii w ramach realizacji własnych zadań Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Wyświetlane od 120 - 130 z 197