Aktualności Departamentu Ochrony Zdrowia

Medic 563425 640

Rusza nabór wniosków o stypendia dla studentów medycyny!

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Kwota stypendium to 2 tys. zł miesięcznie. W zamian za taką pomoc stypendysta zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym prowadzonym przez samorząd województwa świętokrzyskiego na czas odpowiadający okresowi pobierania stypendium. Nabór potrwa do 10 września br.

Oferta Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Wojewódzki w Kielcach – tryb pozakonkursowy

Artykuł zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).

Oferta Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Wojewódzki w Kielcach, ul. Artwińskiego 1, 25-734 Kielce, na realizację zadania pn. „Konferencja w sprawie obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą oraz obchody trzydziestolecia powstania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Wojewódzki w Kielcach”.

Otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu: Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.). Łączna kwota przeznaczona na zadania to 55 000,00 zł. Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 9 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Img 5812

Wsparcie nawyków prozdrowotnych i działań edukacyjnych ograniczających stosowanie środków psychoaktywnych

Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział w Kielcach zorganizuje Festiwal Piosenki o Zdrowiu „Zdrowe Nutki” oraz Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych: „Dopalacze – ryzykujesz życiem”. Umowy na realizację zadań publicznych podpisała dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Bogumiła Niziołek z Jarosławem Ciurą, przewodniczącym Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Higienicznego w Kielcach i Ewą Ziemkiewicz, skarbnik Oddziału Terenowego PTH.

Urzad Marszlkowski Logo 0 944x590 768x480 1

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin składania ofert upływa 6 maja

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 6 maja  2019 roku. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – zwalczanie narkomanii

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018.450 t.j. z późn. zm.), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu:

Wyświetlane od 170 - 180 z 254