Aktualności Departamentu Ochrony Zdrowia

Ekonomia, estetyka, komfort pacjentów –  inwestycja w szpitalu w Czerwonej Górze

Ekonomia, estetyka, komfort pacjentów – inwestycja w szpitalu w Czerwonej Górze

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. św. Rafała w Czerwonej Górze w miejscu bloku operacyjnego otworzył 30 czerwca Oddział Anestezjologii  i Intensywnej Terapii. W przestronnym, nowocześnie wyposażonym oddziale mieści się teraz 7 łóżek, 5 na sali ogólnej oraz 2 w oddzielnych separatkach. Zwiększona powierzchnia wynosi 460 metrów kwadratowych. Nowa lokalizacja przyniesie pacjentom i ich rodzinom większy komfort, bezpieczeństwo oraz lepsze poszanowanie godności. W otwarciu uczestniczyli:  dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego – Anna Nocuń, radny Sejmiku Grzegorz Gałuszka.

O prawno-finansowym bezpieczeństwie placówek medycznych w ŚCO

O prawno-finansowym bezpieczeństwie placówek medycznych w ŚCO

W czwartek, 23 czerwca, w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach rozpoczęła się dwudniowa konferencja na temat ewidencji świadczeń zdrowotnych. Temat jest istotny, ponieważ dotyczy podstawy bezpieczeństwa prawno-finansowego placówek medycznych. W seminarium udział wzięło 120 przedstawicieli centrów onkologii z całej Polski, członkowie Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, profesor Stanisław Góźdź, dyrektor ŚCO, a także Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Wydarzenie zorganizował Michał Chrobot, kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej ŚCO. Wydarzeniu patronował marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

O budowie platformy regionalnej w ramach obszaru e-zdrowie

O budowie platformy regionalnej w ramach obszaru e-zdrowie

Informatyzacja służby zdrowia była tematem spotkania organizowanego przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego oraz Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele świętokrzyskich powiatów oraz szpitali, którzy dowiedzieli się na temat  możliwości pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, które mają wspomóc realizację rządowego projektu „Polska Cyfrowa” w obszarze „e-zdrowie”. Na początku 2016 roku rozpoczął się II etap realizacji projektu.

O zagrożeniach, które niosą dopalacze – debata w Starostwie Powiatowym w Kielcach

O zagrożeniach, które niosą dopalacze – debata w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, w Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się spotkanie poświęcone zagrożeniom i konsekwencjom wynikającym z zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież w wieku szkolnym.  Spotkanie otworzyli: Michał Godowski, starosta kielecki, Bogdan Gierada, członek Zarządu Powiatu w Kielcach oraz Anna Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Ogłoszenie: nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d oraz 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) ogłasza dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. zwalczania narkomanii).

O substancjach psychoaktywnych podczas spotkania w Ostrowcu Świętokrzyskim

O substancjach psychoaktywnych podczas spotkania w Ostrowcu Świętokrzyskim

W dniu 5 lutego br. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu  Świętokrzyskim odbyło się spotkanie z prof. Mariuszem Jędrzejko poświęcone tematyce substancji psychoaktywnych  pt. ,,Nowe narkotyki i dopalacze –zjawisko i uwarunkowania”.  Adresatami przedsięwzięcia byli głównie pedagodzy szkolni, pracownicy poradni pedagogiczno – psychologicznych, nauczyciele, pracownicy MOS, GOPS, MOPS z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego, powiatu ostrowieckiego i powiatów ościennych.

Rozmawiali o funduszach europejskich dla ochrony zdrowia w latach 2014 – 2020

Rozmawiali o funduszach europejskich dla ochrony zdrowia w latach 2014 – 2020

Środki unijne do wykorzystania w ochronie zdrowia w nowym okresie programowania będą mniejsze niż w poprzednim, więc ich wydawanie musi być bardziej efektywne i związane z dużo większą koordynacją inwestycji w skali całego kraju – podkreślano podczas konferencji pn. „Fundusze Europejskie dla ochrony zdrowia w latach 2014-2020”. Odbyła się ona w poniedziałek, 14 grudnia 2015 roku, w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Spotkanie, adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa świętokrzyskiego, zorganizował Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

O funduszach europejskich dla ochrony zdrowia w latach 2014-2020 – konferencja

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego organizuje konferencję poświęconą “Funduszom Europejskim dla ochrony zdrowia w latach 2014-2020”. Spotkanie, które odbędzie się w  poniedziałek, 14 grudnia w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (część administracyjna, ul. Artwińskiego 3c w Kielcach) w godz. 10.00-15.00 adresowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego naszego regionu. W konferencji weźmie udział Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

Kuba Pawlak

Trzeba zacząć od dorosłych – podsumowanie kampanii o dopalaczach

Konferencja podsumowująca kampanię edukacyjną „Trzeba zacząć od dorosłych” w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach przyciągnęła  licznych zainteresowanych problematyką profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy. W spotkaniu współorganizowanym przez Urząd Marszałkowski wzięli udział m.in. Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, jej zastępca Wojciech Żelezik, insp. Artur Bednarek, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Nagrodzono również zwycięzców konkurs „Stop Dopałkom” na najlepszy plakat, który ostrzega przed zażywaniem dopalaczy.

Wyświetlane od 220 - 230 z 254