Komunikat Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze

W dniu 06.XII.2017 w godzinach od 9:00 – 13:00 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze odbędą się bezpłatne badania profilaktyczne współorganizowane również przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach. Pacjenci, Odwiedzający oraz Personel będzie mógł zmierzyć poziom cukru we krwi, zmierzyć ciśnienie tętnicze, sprawdzić pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz PEF czyli szczytowy przepływ wydechowy.

Pielęgniarki udzielą także specjalistycznej porady na temat zdrowia płuc. Chętni będę mogli porozmawiać również z pielęgniarką specjalistką z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Czerwonej Górze na temat gruźlicy i innych chorób płuc. Akcja ma na celu przypomnienie, że gruźlica, uważana w dawnych czasach za chorobę biedoty nadal istnieje i może na nią zachorować każdy bez względu na wiek, płeć i status społeczny.

Z okazji Dni Gruźlicy i Chorób Płuc szpital przygotował Poradnik Pacjenta podający w krótkiej, dostępnej formie najważniejsze informacje o gruźlicy. Pacjent dowie się z niego jakie objawy daje ta choroba, jakie środki ostrożności stosuje się, aby na nią nie zachorować oraz ile trwa i jak przebiega leczenie.