Aktualności Departamentu Ochrony Zdrowia

O systemie opieki nad osobami samotnymi i starszymi

O systemie opieki nad osobami samotnymi i starszymi

Prezentacji modelu i zasad funkcjonowania Krajowego Samorządowego Systemu Teleopieki Domowej poświęcone było spotkanie, które odbyło się w czwartek, 19 stycznia, w Urzędzie Marszałkowskim. Województwo świętokrzyskie może być pierwszym, które przyjmie ten model kompleksowo, jako profesjonalne rozwiązanie w opiece nad osobami starszymi. W spotkaniu udział wzięli: Jerzy Pyrek, doradca marszałka ds. seniorów, Barbara Jakacka-Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia.

Nowa pracownia rezonansu magnetycznego w WSZ w Kielcach

Nowa pracownia rezonansu magnetycznego w WSZ w Kielcach

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach  do użytku oddano przebudowaną pracownię rezonansu magnetycznego, w której obecnie znajduje się odpowiednie wyposażenie do znieczuleń dzieci. Jest to jedyna taka sala w województwie świętokrzyskim, w której najmłodsi pacjenci wprowadzani są w stan sedacji, niezbędny do przeprowadzania badania za pomocą rezonansu magnetycznego. Łączna wartość inwestycji wyniosła niewiele ponad milion złotych, większość środków pochodzi z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W otwarciu pracowni uczestniczyli:  marszałek Adam Jarubas i dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Anna Nocuń. 

Rzecznik praw pacjenta przypomina

Rzecznik praw pacjenta przypomina

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego włączył się w upowszechnianie informacji na temat kampanii społecznej rzecznika praw pacjenta pt. ,,Rzecznik praw pacjenta przypomina”. Między innymi poprzez internetowe spoty reklamowe pacjenci dowiadują się o przysługujących im prawach takich jak: prawo do informacji o stanie zdrowia i sposobie leczenia, prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, prawo do intymności i godności, do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, a także prawo dostępu pacjenta do dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia.

Październik miesiącem walki z rakiem piersi

Październik miesiącem walki z rakiem piersi

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi, dlatego też chcemy zachęcić mieszkanki województwa świętokrzyskiego do zwrócenia uwagi na konieczność wykonywania regularnych badań profilaktycznych i rolę zdrowego stylu życia w zapobieganiu nowotworom. Rak piersi to druga pod względem częstości, po raku płuc, choroba nowotworowa mieszkanek województwa świętokrzyskiego. Jest ona odpowiedzialna za 12,4% zgonów kobiet z naszego regionu.

„Pociąg do zdrowia” z Urzędem Marszałkowskim

„Pociąg do zdrowia” z Urzędem Marszałkowskim

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zainicjował akcję profilaktyczną ,,Mam zdrowie pod kontrolą. Pociąg do zdrowia”, która będzie polegać na przeprowadzeniu bezpłatnych badań profilaktycznych wśród podróżujących ,,Wakacyjnym pociągiem do Sandomierza”, a następnie wśród odwiedzających sandomierski Rynek i mieszkańców miasta. Akcja odbędzie się 20 sierpnia 2016 roku.

Wyświetlane od 210 - 220 z 254