Ogłoszenie

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( t.j.Dz.U.2018.393) oraz w oparciu o regulamin konkursu, który został przyjęty przez Komisję Konkursową.

Ogłoszenie