Budowa Centrum Urazowego 1

Z wizytą na budowie Centrum Urazowego

Budowa Centrum Urazowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach jest mocno zaawansowana. Inwestycję wizytowali m.in. Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i dyrekcja szpitala.

Centrum Urazowe powstające przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach  będzie pierwszą tego typu jednostką w regonie świętokrzyskim. Łączna wartość projektu pn. „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” wynosi ponad 12 milionów 690 tysięcy złotych. 8,5 miliona złotych pochodzi z Unii Europejskiej (działanie 9.1, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego dotował inwestycję kwotą w wysokości prawie 3,5 miliona złotych. W niewielkim stopniu budowę szpital dofinansował ze środków własnych.

Dyrektor Andrzej Domański podziękował za dotacje, które były ogromnym wsparciem dla szpitala – w przyszłości placówki uniwersyteckiej. – Czas szybko płynie. Dopiero wbijaliśmy łopatę pod budowę Centrum Urazowego, a teraz  stoi już zarys budynku – stwierdził Andrzej Domański, dyrektor WSzZ. Jak zaznaczył, prace idą zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca zakończył już roboty ziemne związane z przyłączeniami wodno-kanalizacyjnymi oraz budowę fundamentów. Rozpoczyna się wznoszeni ścian jednokondygnacyjnego budynku. Nowy obiekt ma liczyć około 500 metrów kwadratowych. Jednocześnie, w obrębie istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego są modernizowane pomieszczenia, do których wstawiony zostanie tomograf komputerowy i aparat RTG. Z kolei rezonans, jak poinformował dyrektor, ulokowany będzie w nowym pawilonie.

– Termin rozliczenia całości przedsięwzięcia jest przewidziany na koniec I kwartału przyszłego roku i sądzę,  że tego terminu dotrzymamy – powiedział dyrektor Domański.

Galeria zdjęć

Lokalizacja