Logo Konferencji

O rozwiązywaniu problemu uzależnień

Wojewódzką Konferencję na temat Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień przygotowuje warszawska Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej w porozumieniu z Departamentem Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 4 września br. w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Szeroki zakres merytoryczny konferencji przyczyni się do rozwoju programów profilaktyczno–edukacyjnych, redukcji szkód, systemu monitorowania zjawiska narkomanii oraz dobrej współpracy. Spotkanie będzie również okazją do wymiany dobrych praktyk w zakresie planowania i budowania skutecznych strategii przeciwdziałania zjawisku w naszym regionie. W tym celu Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej przewiduje udział eksperta zagranicznego, który podzieli się swoimi doświadczeniami.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej
tj. rekrutacja5@politykanarkotykowa.com do dnia 30.08.2018 r. Po zakończeniu rejestracji uczestników fundacja prześle potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w konferencji, zawierające informacje organizacyjne.

pliki do pobrania

Lokalizacja