Aktualności Departamentu Ochrony Zdrowia

Nowa pracownia rezonansu magnetycznego w WSZ w Kielcach

Nowa pracownia rezonansu magnetycznego w WSZ w Kielcach

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach  do użytku oddano przebudowaną pracownię rezonansu magnetycznego, w której obecnie znajduje się odpowiednie wyposażenie do znieczuleń dzieci. Jest to jedyna taka sala w województwie świętokrzyskim, w której najmłodsi pacjenci wprowadzani są w stan sedacji, niezbędny do przeprowadzania badania za pomocą rezonansu magnetycznego. Łączna wartość inwestycji wyniosła niewiele ponad milion złotych, większość środków pochodzi z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W otwarciu pracowni uczestniczyli:  marszałek Adam Jarubas i dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Anna Nocuń. 

Rzecznik praw pacjenta przypomina

Rzecznik praw pacjenta przypomina

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego włączył się w upowszechnianie informacji na temat kampanii społecznej rzecznika praw pacjenta pt. ,,Rzecznik praw pacjenta przypomina”. Między innymi poprzez internetowe spoty reklamowe pacjenci dowiadują się o przysługujących im prawach takich jak: prawo do informacji o stanie zdrowia i sposobie leczenia, prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, prawo do intymności i godności, do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, a także prawo dostępu pacjenta do dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia.

Październik miesiącem walki z rakiem piersi

Październik miesiącem walki z rakiem piersi

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi, dlatego też chcemy zachęcić mieszkanki województwa świętokrzyskiego do zwrócenia uwagi na konieczność wykonywania regularnych badań profilaktycznych i rolę zdrowego stylu życia w zapobieganiu nowotworom. Rak piersi to druga pod względem częstości, po raku płuc, choroba nowotworowa mieszkanek województwa świętokrzyskiego. Jest ona odpowiedzialna za 12,4% zgonów kobiet z naszego regionu.

„Pociąg do zdrowia” z Urzędem Marszałkowskim

„Pociąg do zdrowia” z Urzędem Marszałkowskim

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zainicjował akcję profilaktyczną ,,Mam zdrowie pod kontrolą. Pociąg do zdrowia”, która będzie polegać na przeprowadzeniu bezpłatnych badań profilaktycznych wśród podróżujących ,,Wakacyjnym pociągiem do Sandomierza”, a następnie wśród odwiedzających sandomierski Rynek i mieszkańców miasta. Akcja odbędzie się 20 sierpnia 2016 roku.

Ekonomia, estetyka, komfort pacjentów –  inwestycja w szpitalu w Czerwonej Górze

Ekonomia, estetyka, komfort pacjentów – inwestycja w szpitalu w Czerwonej Górze

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. św. Rafała w Czerwonej Górze w miejscu bloku operacyjnego otworzył 30 czerwca Oddział Anestezjologii  i Intensywnej Terapii. W przestronnym, nowocześnie wyposażonym oddziale mieści się teraz 7 łóżek, 5 na sali ogólnej oraz 2 w oddzielnych separatkach. Zwiększona powierzchnia wynosi 460 metrów kwadratowych. Nowa lokalizacja przyniesie pacjentom i ich rodzinom większy komfort, bezpieczeństwo oraz lepsze poszanowanie godności. W otwarciu uczestniczyli:  dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego – Anna Nocuń, radny Sejmiku Grzegorz Gałuszka.

O prawno-finansowym bezpieczeństwie placówek medycznych w ŚCO

O prawno-finansowym bezpieczeństwie placówek medycznych w ŚCO

W czwartek, 23 czerwca, w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach rozpoczęła się dwudniowa konferencja na temat ewidencji świadczeń zdrowotnych. Temat jest istotny, ponieważ dotyczy podstawy bezpieczeństwa prawno-finansowego placówek medycznych. W seminarium udział wzięło 120 przedstawicieli centrów onkologii z całej Polski, członkowie Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, profesor Stanisław Góźdź, dyrektor ŚCO, a także Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Wydarzenie zorganizował Michał Chrobot, kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej ŚCO. Wydarzeniu patronował marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Wyświetlane od 130 - 140 z 172