Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Wstrzymane przyjęcia do oddziału paliatywnego ŚCO

W dniach 24 marca – 4 kwietnia zostały wstrzymane przyjęcia do leczenia stacjonarnego w oddziale medycyny paliatywnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii z powodu potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród pacjentów tego oddziału.

Poradnia medycyny paliatywnej oraz pozostałe poradnie, kliniki, działy i zakłady Świętokrzyskiego Centrum Onkologii pracują w trybie normalnym.

Zakażenie koronawirusem zidentyfikowano 24 marca u 4 pacjentów. W pomieszczeniach oddziału została przeprowadzona dezynfekcja, wdrożono procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego – zgodnie z zaleceniami Zespołu Kontroli Zakażeń ŚCO, powiadomione zostały służby sanitarne.

Ponieważ nie udało się znaleźć miejsc w szpitalach dedykowanych do leczenia chorych na COVID-19, dla czterech zakażonych pacjentów oraz dwóch, którzy mieli z nimi kontakt, zorganizowano na terenie oddziału paliatywnego doraźnie oddział covidowy.

Jak zapewnia Zespół Kontroli Zakażeń ŚCO, sytuacja jest stabilna, ponieważ personel działu medycyny paliatywnej został już zaszczepiony przeciwko COVID-19, a dodatkowo – dla wykluczenia ryzyka potencjalnego zakażenia – jest badany testami w kierunku identyfikacji SARS-CoV-2. Obecnie nie wykryto żadnego zakażonego pracownika.

Przypominamy o przestrzeganiu zaleceń przeciwepidemicznych obowiązujących na terenie całego kraju:

  • Zasłanianiu nosa i ust maseczkami w przestrzeni i budynkach użyteczności publicznej (sklepy, placówki ochrony zdrowia, urzędy, placówki kultury, kościoły) a także w transporcie publicznym,
  • częstym myciu lub dezynfekowaniu rąk,
  • unikaniu zgromadzeń i utrzymywaniu dystansu 2 m od innych osób.