ZABIEGI TAVI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM

W Klinice Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wykonano w tym tygodniu po raz pierwszy przezskórne-małoinwazyjne wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI). Do tej pory operacje te nie były w ogóle realizowane w regionie świętokrzyskim. Pacjenci musieli szukać pomocy w ośrodkach w innych rejonach Polski.

Pierwsze dwa zabieg TAVI, zespół Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wykonał 13 kwietnia z udziałem prof. Dariusza Dudka, który wprowadzał tą metodę leczenia Polsce.

Dr n. med. Edward Pietrzyk – kierownik Kliniki Kardiochirurgii WSzZ informuje, że operację przeprowadzono u mężczyzny, w podeszłym wieku, z szeregiem innych obciążeń. Pacjent jest w dobrym stanie i 16 kwietnia – jak poinformował kardiochirurg – zostanie wypisany do domu.

Drugą pacjentką, u której wykonano zabieg była kobieta, z chorobami współistniejącymi, która najprawdopodobniej opuści klinikę na początku przyszłego tygodnia.

Dr Edward Pietrzyk wyjaśnia, że zabiegi TAVI, czyli przezskórnego wszczepienia zastawki aortalnej są realizowane u chorych, którzy ze względu na inne obciążenia, nie kwalifikują się do tradycyjnych operacji, z otwarciem klatki piersiowej, a u których wada zastawki uniemożliwia normalne funkcjonowanie