Aktualności Departamentu Ochrony Zdrowia

Otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu: Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.). Łączna kwota przeznaczona na zadania to 55 000,00 zł. Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 9 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Img 5812

Wsparcie nawyków prozdrowotnych i działań edukacyjnych ograniczających stosowanie środków psychoaktywnych

Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział w Kielcach zorganizuje Festiwal Piosenki o Zdrowiu „Zdrowe Nutki” oraz Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych: „Dopalacze – ryzykujesz życiem”. Umowy na realizację zadań publicznych podpisała dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Bogumiła Niziołek z Jarosławem Ciurą, przewodniczącym Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Higienicznego w Kielcach i Ewą Ziemkiewicz, skarbnik Oddziału Terenowego PTH.

Urzad Marszlkowski Logo 0 944x590 768x480 1

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin składania ofert upływa 6 maja

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 6 maja  2019 roku. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – zwalczanie narkomanii

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018.450 t.j. z późn. zm.), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu:

Światowy Dzień Aids

Czerwona kokardka – solidarni z osobami żyjącymi z HIV/AIDS

Corocznie 1 grudnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień AIDS, organizowany przez Światową Organizację Zdrowia. Jest to dzień, który ma na celu uświadomienie ludziom na całym świecie jakie zagrożenia niesie za sobą wirus HIV, a także który mówi o przełamywaniu barier. Obchodom Światowego Dnia AIDS nierozłącznie towarzyszy czerwona kokardka, która jest symbolem solidarności z osobami zakażonymi HIV, chorymi na AIDS i ich bliskimi.

Wyświetlane od 80 - 90 z 161