Mężczyźni w garniturach, lekarze w białych fartuchach, stoją przed mikrofonami. Za nimi, na ścianie telewizor. Napis samodzielne laboratorium promieniowania jonizującego

Naukowa współpraca Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Głównego Urzędu Miar

O szczegółach współpracy pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii i Głównym Urzędem Miar w zakresie prac badawczo – rozwojowych rozmawiali  w ŚCO przedstawiciele obu tych instytucji. Współdziałanie ŚCO i GUM przełoży się przede wszystkim na dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia i większe bezpieczeństwo pacjentów.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. Stanisław Góźdź – dyrektor ŚCO, prof. Jacek Semaniak – prezes GUM, prof. Dariusz Banaś – dziekan Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, prof. Janusz Braziewicz – kierownik Laboratorium Wirtualnej Terapii Radiacyjnej VERT UJK, kierujący również Zakładem Medycyny Nuklearnej z ośrodkiem PET w ŚCO, Piotr Ziółkowski – dyrektor generalny GUM, Andrzej Kurkiewicz – dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju GUM oraz dr Paweł Wołowiec – specjalista fizyki medycznej w ŚCO i GUM i dr Adrian Knyziak – kierownik Laboratorium GUM.

– Podmiotem naszych działań jest pacjent – wyjaśnia profesor Stanisław Góźdź.- Dzięki współpracy z GUM dbamy o jakość i bezpieczeństwo diagnostyki i leczenia. Bez zespołu dozymetrystów, fizyków z GUM i UJK to nie jest możliwe. Mamy coraz nowsze, coraz doskonalsze narzędzia, które muszą być kontrolowane, żebyśmy wiedzieli, że rzeczywiście napromienianie pacjenta jest przeprowadzone w superbezpiecznych warunkach. W ten sposób rodzi się w Kielcach nowa jakość w radioterapii, medycynie nuklearnej i radiologii. To dobra wiadomość dla naszych pacjentów.

4 lutego 2021 r. pomiędzy ŚCO i GUM została podpisana umowa o współpracy naukowo – badawczej w zakresie dozymetrii oraz poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia i diagnostyki z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Efektem tej współpracy ma być wypracowanie polskiego wzorca pierwotnego dawki pochłoniętej w wodzie na liniach akceleratorowych, czyli w takich warunkach, w jakich są naświetlani pacjenci podczas radioterapii. Wzorzec będzie służył do bezpośredniego wzorcowania przyrządów w ŚCO, które weryfikują dawki promieniowania podawane pacjentom. To unikatowe w skali światowej rozwiązanie przełoży się na perfekcję procesów, jakim są poddawani pacjenci podczas radioterapii.

Tematem spotkania było wytyczanie kierunków dalszej współpracy pomiędzy ŚCO i GUM w oparciu o posiadaną przez ŚCO aparaturę medyczną.

Jak wyjaśnia prof. Jacek Semaniak: – Chodzi nam o synergię, żebyśmy wyposażając laboratoria Świętokrzyskiego Kampusu Naukowego nie powielali zakupów aparatury, która już w Kielcach jest i do której wykorzystania zachęca nas pan dyrektor ŚCO. W swoich zakupach chcemy zapewnić unikatowe aparaty i laboratoria, z których zasobów będzie mógł korzystać nie tylko GUM, ale również ŚCO oraz Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Będziemy starali się wprowadzać do Kielc nowe rozwiązania w zakresie diagnostyki i terapii z wykorzystaniem metod fizycznych, które będą czynić Kielce miejscem unikatowym na mapie.

Prezes GUM poinformował, że rozważane są zakupy urządzeń do pionierskich metod radioterapii.

– Chodzi o uruchomienie takich obszarów badawczych, które doprowadzą do tego, że w ŚCO jako pierwszym w kraju pojawią się nowe metody radioterapii w oparciu o tzw. techniki freshowe, czyli krótkie impulsy promieniowania, które znakomicie sprawdzają się w pionierskich badaniach prowadzonych obecnie w Europie i na świecie. Rozmawialiśmy również o terapii hadronowej.

Obie instytucje będą również inwestować w rozwój kadry naukowej, w planach są doktoraty wdrożeniowe dla pracowników ŚCO.

Galeria zdjęć