Chłopiec Ze Spuszczoną Głową Otoczony Czerwoną Obwódka

Rusza bezpłatny projekt „Bądź Unplugged”

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym projekcie umożliwiającym wdrożenie w szkołach skutecznego programu profilaktycznego Unplugged, który znajduje się na liście programów rekomendowanych. Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych typu: alkohol, tytoń, narkotyki przez młodzież w wieku 12-14 lat.

Projekt „Bądź Unplugged”, realizowany  jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej. Umożliwia on uczestnictwo w szkoleniu dla realizatorów programu oraz przeprowadzenie przynajmniej jednej edycji programu w szkole.

Do udziału w projekcie fundacja zaprasza pięcioosobowe zespoły nauczycieli (pedagogów, psychologów) zatrudnionych w szkole.

Projekt będzie realizowany w latach 2022-2024, a w każdym roku planuje się zrealizować 16 edycji szkolenia – po jednym w każdym województwie.

W szkoleniach, mogą wziąć udział trzy lub cztery (w zależności od wielkości województwa) pięcioosobowe zespoły z jednej szkoły. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Termin szkolenia:

dla szkół z województwa świętokrzyskiego – Kielce, 14-15.10.2022 r.

 

Kontakt do organizatora:

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki

ul. Rynek 60,

50-116 Wrocław

tel. +48 690 366 244, e-mail: biuro@pozytywnaprofilaktyka.org, www.pozytywnaprofilaktyka.org

Szkołom, które zgłoszą się do udziału w projekcie organizator zapewnia:

  • Możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu
  • Materiały szkoleniowe
  • Komplet materiałów do realizacji programu w jednej klasie w placówce oświatowej
  • Wsparcie dla szkoły i uczestnika szkolenia w trakcie realizacji przez nich programu Unplugged

Informacje oraz  formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie Unplugged można znaleźć na stronach internetowych: https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41