Wicemarszałek Renata Janik I Dyrektor Katarzyna Kubicka Podczas Konferencji W Filharmonii Świetokrzyskiej

1,8 mld zł z UE na projekty społeczne: oferta dla świętokrzyskich samorządów na lata 2021-2027

– Nowy program „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” to dla samorządów wyjątkowa szansa na realizację projektów społecznych, a w efekcie podniesienie jakości życia mieszkańców naszego regionu – powiedziała wicemarszałek Renata Janik podczas konferencji w Kielcach, w której uczestniczyło 130 przedstawicieli władz świętokrzyskich gmin i powiatów.

–  Nasze negocjacje z Komisją Europejską, dotyczące nowego programu, dobiegają końca i liczymy, że w ciągu kilku tygodni uzyskamy z Brukseli oficjalną akceptację programu – powiedziała wicemarszałek Renata Janik podczas spotkania ze świętokrzyskimi starostami, prezydentami, wójtami i burmistrzami, a także przedstawicielami jednostek podległych samorządom. – Tym samym przed świętokrzyskimi samorządami otworzą się nowe możliwości – macie Państwo szansę sięgnąć po ok. 1,8 mld zł, przeznaczone na projekty „miękkie” w programie FEŚ 2021-2027. Kwota ta pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego+. Środki te będzie można przeznaczyć na działania w sferze edukacji, usług społecznych, opieki zdrowotnej i rynku pracy. Te pieniądze mogą zapewnić mieszkańcom naszego regionu lepszy poziom życia. Spotykamy się już teraz, na końcowym etapie prac nad nowym programem, bo chcę Państwa przekonać, że warto skorzystać z tych nowych możliwości. Każda gmina i powiat będzie dla Urzędu Marszałkowskiego ważnym partnerem w realizacji nowego programu, bo to samorządy mają potencjał, doświadczenie i kadry, potrzebne do sprawnego przygotowywania i efektywnej realizacji projektów „miękkich”. To samorządy najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności. Rolą powiatów i gmin jest od lat zapewnianie odpowiedniej jakości usług społecznych i edukacji dla mieszkańców, mają one także wpływ na ochronę zdrowia i rynek pracy – a to w tych czterech sferach będziemy wykorzystywali środki z EFS+.

– Nowy program jest bezpośrednią odpowiedzią na wyzwania i problemy, z jakimi mierzą się świętokrzyskie samorządy – podkreśliła z kolei dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka. – Jednym z nich jest np. odpływ młodych ludzi, którzy nie wiążą swojej przyszłości z regionem, bo nie widzą szans na znalezienie dobrej pracy lub zdobycie dobrego wykształcenia. Odpowiadając na ten problem możemy podnosić jakość edukacji ponadpodstawowej, szczególnie kształcenia zawodowego, które przecież leży w gestii powiatów. A w nadchodzących latach na projekty dla szkół branżowych i techników będziemy mogli przeznaczyć ponad 160 mln zł. Z kolei starzenie się populacji powoduje rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla seniorów i osób niesamodzielnych, co stanowi wyzwanie dla polityki społecznej, prowadzonej przez gminy. Samorządy będą mogły sięgnąć po kwotę blisko 330 mln zł, zarezerwowaną na rozwijanie usług społecznych i zdrowotnych, w tym tych kierowanych do osób starszych. Już te dwa przykłady pokazują, jak ogromne możliwości otwierają się przed gminami i powiatami, które w nadchodzących latach będą zainteresowane realizacją projektów społecznych.

Prezentacje ze spotkania do pobrania:

Fundusze Europejskie 2021-2027 – wyzwania_dla_regionu – spotkanie_27.09.2022

Fundusze Europejskie 2021-2027 – zasady_realizacji_projektow – spotkanie_27.09.2022

Fundusze Europejskie 2021-2027 – mozliwosci_dla_samorzadow – spotkanie_27.09.2022

Fundusze Europejskie 2021-2027 – rynek_pracy – spotkanie_27.09.2022

 

Galeria zdjęć