83. Rocznica Utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego (8)

83. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

83 lata temu, 27 września 1939 roku powołana została Służba Zwycięstwu Polski przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową. Stała się ona zalążkiem Polskiego Państwa Podziemnego. Dla upamiętnienia tej daty w 1998 roku Sejm ustanowił 27 września Dniem Polskiego Państwa Podziemnego. Dziś przy pomniku Armii Krajowej „Jodła” na skwerze Stefana Żeromskiego w Kielcach wspominano tamte wydarzenia. W uroczystościach wziął udział marszałek Andrzej Bętkowski.

– Co roku o tej porze, jako lokalna społeczność Ziemi Świętokrzyskiej gromadzimy się wokół wspólnego pielęgnowania rocznicy tego ważnego wydarzenia. Dzisiejsze uroczystości służą upowszechnianiu wiedzy o Armii Krajowej, łączą pokolenia patriotów oraz znakomicie integrują wokół historii – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Uroczystość w Kielcach zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzki Dom Kultury. Współorganizatorzy: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Kielce, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura Kielce, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Okręg Kielce „Jodła” Armii Krajowej.

– Polskie Państwo Podziemne było wspólnym dziełem setek tysięcy ryzykujących życiem Polaków. To ważne, by każdego roku utrwalać dziedzictwo ideowe Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej, ale przede wszystkim pamięć o uczestnikach walk o Ojczyznę. Chyląc dziś czoła przed tymi, którzy z honorem walczyli o wolność dla siebie i dla nas, pamiętajmy o zawsze aktualnych wartościach, zasadach i obowiązkach patriotycznych. Także o tym, że każdy z nas, Polaków, swoim codziennym trudem umacnia suwerenność, bezpieczeństwo i pomyślność naszej Ojczyzny – dodał marszałek.

W uroczystościach wzięli udział także: dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Rudnicka, senator Krzysztof Słoń, przedstawiciele instytucji, które organizowały wydarzenie, przedstawiciele organizacji kombatanckich i osób represjonowanych.