Wicemarszałek Marek Bogusławski Siedzi Wraz Z Innymi Uczestnikami Spotkania Za Stołem

Obradowała Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

Z udziałem wicemarszałka Marka Bogusławskiego debatowano dziś w Starostwie Powiatowym w Kielcach m.in. nad: projektem „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.” oraz nad źródłami pozyskania środków finansowych na działalność trzeciego sektora.

Członkowie Rady rozpoczęli posiedzenie od przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach, a następnie zaopiniowali nowy program współpracy na 2023 rok. Przedstawiciele Narodowego Instytutu Wolności, który jest rządową agencją wykonawczą operującą programami, umożliwiającymi pozyskanie dotacji zapoznali uczestników posiedzenia z informacją o dotacjach dla organizacji pozarządowych w ramach zarządzanych bądź wkrótce uruchomionych programów, które mają za zadanie wspierać tworzenie się silnego społeczeństwa obywatelskiego. Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przedstawił z kolei możliwości wsparcia sektora ekonomii społecznej. Tematykę źródeł pozyskania środków finansowych na działalność trzeciego sektora wyjaśniał Damian Gad, kierownik Oddziału Profilaktyki, Rehabilitacji i Współpracy z NGO w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawiciele, zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu kieleckiego.

Foto: Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Galeria zdjęć