3

Na rozwój turystyki w Górach Świętokrzyskich

Renowacja obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego oraz utworzenie kompleksowego produktu turystycznego szlaku „Śladami kultury benedyktyńskiej” – dwa ogromne przedsięwzięcia z zakresu dziedzictwa kulturowego i naturalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 będą realizowane w obszarze Gór Świętokrzyskich. W piątek, 6 lipca w Urzędzie Marszałkowskim członkowie Zarządu Województwa: Marek Szczepanik i Piotr Żołądek uroczyście przekazali umowy przewodniczącemu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, wójtowi gminy Bieliny Sławomirowi Kopaczowi.

W spotkaniu uczestniczyli także wójt gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior, burmistrzowie Łagowa i Bodzentyna Paweł Marwicki i Dariusz Skiba, sekretarz gminy Pawłów Krzysztof Charemski oraz Anna Łubek, dyrektor Centrum Tradycji i Kultury Gór Świętokrzyskich.

Projekt „Śladami kultury benedyktyńskiej” zakłada stworzenie szlaku kulturowego opartego na autentycznym dziedzictwie kulturowym regionu, łączącego wiele miejsc skupionych wokół serca Gór Świętokrzyskich.

– Na terenie kilku gmin zostaną zrealizowane pojedyncze projekty, które stworzą jedną całość – szlak benedyktyński. Całkowita wartość projektu to ponad 20 milionów złotych. Drugi projekt dotyczy odnowy i renowacji 14 obiektów na terenie pięciu gmin, które wspólnie będą tworzyły produkt turystyczny wokół Gór Świętokrzyskich. Całkowita jego wartość to ponad 10 milionów złotych. To dwa ogromne projekty, które wiążą się z ogromną współpracą, zaufaniem wszystkich podmiotów, partnerów, gmin oraz ludzi tam mieszkających. Trudno szukać innych pomysłów na rozwój gospodarczy Gór Świętokrzyskich niż turystyka – mówił Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa.

Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 trafią do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na dofinansowanie projektu pn. „Śladami kultury benedyktyńskiej”. Zadanie o wartości całkowitej ponad 20 mln złotych uzyska dofinansowanie w wysokości około 15 mln zł. Projekt realizowany będzie na terenie 4 gmin – Bielin, Pawłowa, Bodzentyna i Łagowa, choć pośrednio wpływa również na obszar gminy Nowa Słupia. W ramach tego projektu planowana jest m.in. rewitalizacja wzgórza zamkowego w Bodzentynie, stworzenie galerii produktów lokalnych w Łagowie, utworzenie regionalnego Ośrodka Dokumentacji Historii. Rozbudowana zostanie także Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej o kolejne stanowiska rzemieślnicze związane z obszarem Gór Świętokrzyskich epoki średniowiecza.
Wartość drugiego projektu pn. „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich” to ponad 10 milionów złotych, kwota dofinansowania to blisko 6 milionów złotych. Przedsięwzięcie zakłada zrealizowanie 14 działań mających na celu wzmocnienie potencjału zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego gmin – Bieliny, Bodzentyn, Pawłów, Łagów i Nowa Słupia. Planowane jest kompleksowe wykonanie remontów, zabezpieczeń i modernizacji obiektu zabytkowego i obiektu dziedzictwa kulturowego oraz kompleksowa modernizacja budynków istniejącej już publicznej infrastruktury poprzez dostosowanie ich i ich otoczenia do prowadzenia działalności kulturalnej. Wsparciem zostaną objęte cztery instytucie kultury. Poprzez realizację jednego projektu aż dziewięć obiektów zostanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Dwa ogromne przedsięwzięcia, które będą realizowane na obszarze Gór Świętokrzyskich pokazują nam, że turystyka jest pojęciem bardzo pojemnym, a obszar jej działania nie ma żadnych ograniczeń. Trzeba pamiętać, że te przedsięwzięcia są partnerskie i dają możliwości dalszego rozwoju dla gmin. Projekty te są przykładem odkrywania, szukania przez gminy tego potencjału kulturowego i historycznego, który stworzy jeden wspólny produkt turystyczny. Chcemy, aby województwo świętokrzyskie miało przygotowaną ofertę turystyczną – podkreślił Piotr Żołądek członek Zarządu Województwa.

Tego samego zdania są przedstawiciele gmin, na obszarze których będą realizowane dwa duże przedsięwzięcia.
– Dziękujemy za ogromne wsparcie finansową tych projektów, a przede wszystkim za zaufanie przy ich realizacji. Bez wątpienia te inwestycje podniosą atrakcyjność obszaru Gór Świętokrzyskich. Pokazują także, że jako gminy umiemy współpracować na rzecz wspólnego celu, jakim jest rozwój turystyki. W obszarze naszych gmin znajdują się pojedyncze atrakcje turystyczne – te dwa ogromne projekty mają za zadanie je spiąć w całość, stworzyć jeden produkt, który przyciągnie turystę na dłużej – mówił Sławomir Kopacz, wójt gminy Bieliny i przewodniczący Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

– Jestem przekonany, że w przyszłości inwestycje, które powstały w wyniku realizacji tych dwóch projektów zwiększą ilość turystów odwiedzających Góry Świętokrzyskie, a przede wszystkim pokażą turyście coś nowego – podkreślił wójt Nowej Słupi Andrzej Gąsior.

– To ogromny zastrzyk środków, który przyciągnie turystę do naszych gmin poprzez wyeksponowanie w każdej z gmin swojego produktu lokalnego. Warto podkreślić, że atrakcje będą udostępnione w sposób bardzo nowoczesny i niezwykle innowacyjny – dodał Krzysztof Marwicki, burmistrz Łagowa.

Galeria zdjęć

Lokalizacja