Województwo wesprze powiat kielecki w walce z wykluczeniem społecznym

Województwo wesprze powiat kielecki w walce z wykluczeniem społecznym

Blisko 600 osób – mieszkańców Powiatu Kieleckiego i podopiecznych Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Chęcinach – uzyska pomoc dzięki nowym projektom, które realizowane będą ze wsparciem finansowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy z trzema podmiotami na dofinansowanie zadań wspierających zatrudnienie oraz rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

 

 

 

 

Dzięki uzyskanej pomocy finansowej z RPO ponad 500 niepełnosprawnych i niesamodzielnych osób z gmin Powiatu Kieleckiego będzie mogło otrzymać pomoc pracowników i wolontariuszy nowego Centrum Usług, powołanego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Projekt o nazwie „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”otrzymał wsparcie w wysokości 5 550 000 zł, jego całkowita wartość to 6 mln zł.

 

 

 

 

Pomoc otrzymają również mieszkańcy  gminy Mniów. Osoby mające problemy z utrzymaniem się na rynku pracy przejdą kursy podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe oraz skorzystają z poradnictwa zawodowego. Wsparciem zostanie objętych również 40 dzieci, dla których zorganizowane będą kolonie i spotkania mikołajkowe. Projekt pn. „KAŻDY MOŻE BYĆ AKTYWNY ZAWODOWO – kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów” uzyskał dofinansowanie unijne w wysokości 519 978, 65 zł przy całkowitej wartości 649 973, 31 zł.

Nowy projekt realizować będzie także Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Chęcinach. Franciszkanie otrzymają 673 933, 10 zł wsparcia na terapię grupy 40 osób, uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. W ramach projektu pn. “Readaptacja osób uzależnionych do społeczeństwa” w hostelu w Połańcu powstanie 10 nowych miejsc, z których będą mogły korzystać także osoby niepełnosprawne. Całkowity koszt projektu to 759 763, 58 zł.

Galeria zdjęć