Na wzmocnienie lecznictwa psychiatrycznego

Na wzmocnienie lecznictwa psychiatrycznego

W sumie ponad 14, 2 milionów złotych dofinansowania unijnego na kompleksową opiekę zdrowotną na rzecz osób dorosłych, dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi otrzymają Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy i Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – poinformował w czwartek, 14 marca podczas konferencji prasowej Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa.


Na konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują kompleksową opiekę zdrowotną na rzecz osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi wpłynęły 4 projekty. W wyniku oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę. Jednak wymaganą minimalną liczbę punktów uzyskały 3 projekty. Dostępna alokacja w konkursie środków unijnych wynosząca 15 mln zł umożliwia dofinansowanie tylko 2 projektów.

– Zarząd Województwa na ostatnim posiedzeniu podjął decyzję o dofinansowaniu projektu złożonego przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy i Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – mówił Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa.

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy realizować będzie projekt pn. „Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznym”. Celem projektu jest poprawa dostępu do kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi poprzez budowę budynku przeznaczonego na oddział dzienny psychiatryczny ogólny i poradnię zdrowia psychiatrycznego dla dorosłych Zespół Leczenia Środowiskowego oraz zakup wyposażenia niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych.
Wartość całkowita projektu to 7 136 968,82 zł. Dofinansowanie unijne 6 013 426,00 zł.

Img 6001
Konferencja prasowa

 

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu realizować będzie projekt pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”.

– W ramach projektu planowana jest budowa budynku Centrum Zdrowia Psychicznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu oraz zakup tomografu komputerowego wraz z remontem pomieszczeń umożliwiającym jego instalacje co wpłynie na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej – dodał Marek Bogusławski

Wartość całkowita projektu to 12 124 426,14 zł. Dofinansowanie unijne + budżet państwa 9 160 624,82 zł.