Na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Obradujący dziś Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku. Do fundacji i stowarzyszeń z regionu świętokrzyskiego trafi ponad 75 tysięcy złotych.

Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego konkurs wpłynęło 45 ofert. Komisja po dokonanej ocenie formalnej i merytorycznej, ostatecznie do dofinansowania wybrała 28 zadań.

Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie przeznaczą je na organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów oraz innych imprez z zakresu edukacji i nauki służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie świętokrzyskim. Otrzymane środki będą także przeznaczone na organizowanie olimpiad, konkursów tematycznych, przeglądów i innych przedsięwzięć z zakresu edukacji, oświaty i wychowania promujących naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów i studentów.

Pieniądze trafią m. in. do: Fundacji Studio TM w Kielcach na udział w festiwalach artystycznych – 6 tys. zł; Stowarzyszenia na rzecz II LO w Końskich na Świętokrzyskie Olimpijskie Warsztaty Matematyczne – 4 tys. zł; Stowarzyszenia Ziemi Świętokrzyskiej „Warkocz” w Krajnie – Parcele na Edukacje i Wychowanie w Kulturze Naszych Przodków – 5 tys. zł.