Zdj Rj Dzieci3

28 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na edukację zawodową, żłobki i wsparcie rodzin

Ponad 4, 5 tys. mieszkańców województwa świętokrzyskiego skorzysta z 40 projektów RPOWŚ 2014-2020, zatwierdzonych do dofinansowania na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Województwa. W planach jest rozwijanie opieki nad dziećmi do lat 3, tworzenie świetlic środowiskowych, wsparcie szkolnictwa zawodowego oraz przeprowadzenie kursów i szkoleń dla dorosłych.

– Ponad 15 mln zł dofinansowania trafi do dwudziestu czterech projektów, które umożliwią dorosłym mieszkańcom naszego regionu zdobycie nowych kwalifikacji lub wręcz nowego zawodu – informuje wicemarszałek Renata Janik. – Z projektów skorzysta blisko 4 tys. osób. Warto podkreślić, że większość kursów i szkoleń dotyczy zawodów deficytowych, a więc takich, w których to pracodawcy poszukują pracowników. Uczestnicy projektów będą mieli możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminów państwowych lub branżowych, które wiążą się z nabyciem konkretnych uprawnień zawodowych. W projektach zaplanowano m.in. kursy na prawo jazdy kierowców autobusów i samochodów ciężarowych, kursy dla spawaczy i operatorów wózków widłowych, logistyków, masażystów, kosmetyczek i opiekunów środowiskowych.

Edukacji zawodowej, ale na poziomie szkół ponadpodstawowych, będzie dotyczyło pięć projektów, dofinansowanych na łączną kwotę 2 mln zł. Będą realizowane w szkołach branżowych i technikach w Jędrzejowie, Skarżysku – Kamiennej, Kielcach, Odonowie (gmina Kazimierza Wielka) i Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzięki nim 170 uczniów weźmie udział w dodatkowych zajęciach, specjalistycznych kursach oraz w płatnych stażach u lokalnych pracodawców.

Dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 5,1 mln zł trafi również do czterech projektów, których beneficjentami będą rodzice małych dzieci, w wieku do 3 lat, planujący oddanie dziecka pod opiekę i powrót na rynek pracy. Dzięki unijnym funduszom w regionie powstaną dwa nowe żłobki i klub dziecięcy, a w nich ponad 50 miejsc dla maluchów. Dodatkowo, w jednym z projektów przewidziano refundację kosztów, ponoszonych przez rodziców oddających małe dzieci pod opiekę – z takiej formy pomocy będzie mogło skorzystać ponad 90 osób.

Na liście projektów, zatwierdzonych do dofinansowania, są także przedsięwzięcia przewidujące tworzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży. W siedmiu projektach, dofinansowanych kwotą 5,5 mln zł, zaplanowano powstanie dziewięciu placówek: w Kurowie (gmina Lipnik), w Mircu, w miejscowościach Promnik, Strawczynek i Chełmce (gmina Strawczyn), w Kurozwękach, w Kielcach, Starej Słupi i w Lipowym Polu Skarbowym (gmina Skarżysko Kościelne). W świetlicach dzieci będą mogły odrabiać lekcje oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania pod okiem wykwalifikowanych wychowawców. W projektach zaplanowano także wsparcie i doradztwo psychologiczne dla rodziców, które ma im pomóc w prawidłowym wychowywaniu dzieci.