P1000735

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wygospodarował 10 mln na walkę z koronawirusem

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał korekt w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i przeznaczył 10 milionów złotych na działania związane z walką ze skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa.

Projekt Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze realizowany jest od 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Uczestniczące w nim świętokrzyskie firmy z sektora Małych Średnich Przedsiębiorstw mogą ubiegać o vouchery na zakup wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu oraz uczelnie wyższe. Całkowita wartość projektu to ponad 51 mln zł.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, mając na uwadze obecną sytuację związaną z pandemia koronawirusa, podjął decyzję o zmniejszeniu alokacji przeznaczonej na realizację projektu o kwotę 10 mln zł i przekazaniu tych pieniędzy na działania służące zwalczaniu skutków gospodarczych i społecznych pandemii. Obecna sytuacja w Polsce wymusza bowiem wprowadzenie szybkich i skutecznych działań, na szczeblu województwa, w zakresie przeciwdziałania skutkom zagrożenia epidemicznego w gospodarce.

Jednocześnie należy podkreślić, że nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji projektu Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze. Wartość projektu będzie wynosiła obecnie 41 mln 367 tys. 300 zł. W sytuacji z jaką przyszło się mierzyć świętokrzyskim firmom pomoc ta będzie stanowiła ważny element służący złagodzeniu skutków obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej związanej ze zwalczaniem następstw stanu epidemii.