Img 3811

Unijne wsparcie dla świętokrzyskich firm

126 mikro przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa świętokrzyskiego otrzyma unijne dofinansowanie o ogólnej wartości ponad 20 milionów złotych w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora Małych Średnich Przedsiębiorstw. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu.

– Zainteresowanie konkursem było ogromne – wpłynęło 456 wniosków, ostatecznie do dofinansowania ze środków unijnych wybrano 126 projektów na łączną kwotę dofinansowania z Funduszy Europejskich w wysokości 20 mln 363 tys. zł mówi marszałek Andrzej Bętkowski. Maksymalna wysokość dofinansowania, o jaką mogli wnioskować poszczególni przedsiębiorcy, to 200 tysięcy złotych.

Rozstrzygnięty dziś konkurs to jeden z kolejnych kroków mających na celu wspieranie rozwoju firm z terenu naszego województwa. Dzięki unijnemu dofinansowaniu świętokrzyskie mikro przedsiębiorstwa będą mogły m.in. zakupić nowoczesny sprzęt do produkcji czy wyposażenie gabinetów, a także wprowadzić innowacyjne rozwiązania. Unijna pomoc ma szczególne znaczenie teraz, gdy coraz więcej przedsiębiorstw boryka się z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa.