Ponad 7 milionów złotych na pożyczki dla przedsiębiorców

O 7 mln 353 tys. zł wzrosło unijne dofinansowanie projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”, który zakłada wsparcie w formie preferencyjnych pożyczek mikro, małych i średnich przedsiębiorców. To jeden z elementów wspierania firm, które borykają się ze skutkami pandemii koronawirusa. Uchwałę w tej sprawie podjął obradujący dziś Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” realizowany jest we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego od połowy 2017 r. w ramach Działania 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
W jego ramach mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę lub koncentrujących swoją działalność na terenie województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o wsparcie w formie pożyczek.

W związku z coraz trudniejszą sytuacją gospodarczą związaną z pandemią koronawirusa Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o zwiększeniu wartości projektu – 31 marca br. został podpisany aneks o zwiększenie dofinansowania dla projektu o kwotę 7 mln 353 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na preferencyjne pożyczki dla świętokrzyskich firm.