Nabór do Grupy Ekspertów Rowerowych

Nabór do Grupy Ekspertów Rowerowych

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty nabór do Grupy Ekspertów Rowerowych.


Serdecznie zapraszamy do współpracy osoby fizyczne oraz przedstawicieli stowarzyszeń rowerowych i innych organizacji pozarządowych, przedstawicieli podmiotów publicznych i prywatnych branży rowerowej, a także jednostek samorządu terytorialnego, które swoim doświadczeniem, wiedzą oraz pasją chciałyby wesprzeć działania Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie planowanych do budowy i rozbudowy tras rowerowych na terenie naszego regionu.
Mile widziane będą także osoby mające doświadczenie np. w promocji turystyki rowerowej, zasad bezpieczeństwa i zrównoważonego transportu oraz w organizacji różnego rodzaju imprez dla rowerzystów. Do współpracy zapraszamy również pasjonatów rowerowych, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą dot. istniejących dróg i szlaków rowerowych bądź zaproponować ciekawe rozwiązania.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z Zasadami współpracy UMWŚ z GER oraz wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego wraz z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych https://ankiety.swietokrzyskie.pro/nabor-do-grupy-ekspertow-rowerowych

Szczegółowych informacji dot. naboru do Grupy Ekspertów Rowerowych udziela p. Sylwia Skuta – koordynator Zespołu ds. opracowania koncepcji rozwoju i budowy dróg rowerowych w Województwie Świętokrzyskim, działającego w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – tel. 41 341 69 12, e-mail: sylwia.skuta@sejmik.kielce.pl

Zasady współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (dalej, UMWŚ) z Grupą Ekspertów Rowerowych (dalej, GER):
1. Zgłoszenie do GER jest dobrowolne i nieodpłatne, a osoba wybrana do GER, w każdej chwili może ją opuścić.
2. Współpraca UMWŚ z GER odbywać się będzie w zakresie określonych tematycznie obszarów zadeklarowanych do współpracy w formularzu zgłoszeniowym drogą mailową oraz w ramach konsultacji telefonicznych.
3. W zależności od potrzeb i działań podejmowanych przez UMWŚ członkowie GER proszeni będą o przekazanie informacji lub opinii na dany temat a także o pomoc w realizacji różnego typu działań.
4. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z udziałem w pracach GER.
5. Osoby zakwalifikowane do GER, zostaną o tym poinformowane drogą elektroniczną na wskazanego e-maila w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia naboru do GER.
6. Nabór do GER potrwa od 20 lutego do 20 marca 2020 r.