2 Osoby Odwrócone Tyem Z Plecakami I Kijami Idą Przez łąkę I Błoto

Nabór interesariuszy do udziału w Projekcie „SYSTOUR – Systemowe podejście do strategii zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich”

Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, odpowiedzialny za realizację międzynarodowego projektu pn. „SYSTOUR – Systemowe podejście do strategii zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich ” w ramach Programu Interreg Europa, zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w Regionalnej Grupie Interesariuszy, celem podjęcia współpracy zmierzającej do wprowadzenia ulepszeń w regionalnych politykach dotyczących zagadnień z obszaru rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich w województwie świętokrzyskim.

Regionalna Grupa Interesariuszy zaangażowana zostanie w działania podejmowane w ramach Projektu w celu podjęcia współpracy, wymiany poglądów oraz doświadczeń, pomiędzy różnymi podmiotami, których aktywność skupia się na zmniejszeniu różnic terytorialnych i rozwoju zrównoważonej turystyki w szczególności na obszarach wiejskich. Interesariusze, nie tylko zostaną zaproszeni do udziału w zaplanowanych spotkaniach i wyjazdach, ale także będą aktywnie uczestniczyć we wprowadzaniu ulepszeń w lokalnych politykach.

W projekcie w roli Partnera uczestniczy projektu 7 instytucji z sześciu krajów UE (Włochy, Polska, Węgry, Hiszpania, Francja i Finlandia).

Zgłoszenia do udziału w Grupie mogą składać:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • podmioty prywatne związane z branżą turystyczną na obszarach wiejskich,
  • podmioty, których działalność związana jest bezpośrednio lub pośrednio z rozwojem turystyki na obszarach wiejskich (LOTy, LGDy, stowarzyszenia branżowe itp.),
  • ośrodki badawcze, wiedzy, wspierania działalności rolniczej i pozarolniczej na obszarach wiejskich.

Podmioty, które chciałyby włączyć się we wspólne działania w ramach projektu SYSTOUR zapraszamy do wypełnienia i przesłania Formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: anna.braun@sejmik.kielce.pl lub beata.piskorek@sejmik.kielce.pl.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 2 czerwca 2023 r. do godz. 12:00 na powyżej wskazane adresy e-mail.
Osobą do kontaktu jest Anna Braun, tel. 41 395 14 10.
Dane objęte obowiązkiem informacyjnym RODO można odnaleźć pod adresem: https://bip.sejmik.kielce.pl/807-rodo/6415-klauzula-o-rodo.html

Formularz zgłoszeniowy