Busko Zdrój Sanatorium Marconi

67. Dni Kliniczne Buska-Zdroju

Od 11 do 13 maja br. trwać będzie 67. edycja konferencji pn. “Dni Kliniczne Buska-Zdroju”. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych w naszym regionie, skupiające autorytety środowisk medycznych. Stanowi doskonałe pole do wymiany doświadczeń, omówienia kierunków rozwoju współczesnej medycyny i stosowania w tej dziedzinie nowoczesnych, często nowatorskich rozwiązań. Wydarzenie organizują Uzdrowisko Busko-Zdrój oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konferencja odbywa się pod patronatem marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje zagadnienia z ortopedii, kardiologii, neurologii, fizjoterapii.

Początki konferencji “Dni Kliniczne Buska-Zdroju” sięgają 1949 roku. Przez wiele kolejnych edycji zyskały one zasłużony prestiż i uznanie środowisk medycznych w kraju. Podczas wykładów przybyli mogą zapoznać się z najnowszymi naukowymi osiągnięciami, wymienić doświadczenia, zaktualizować i pogłębić wiedzę.

Na tegoroczne dwudniowe spotkanie specjalistów złoży się blisko 40 prelekcji, odbywających się w salach Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Uzdrowiska Busko-Zdrój.