Budynek Wojewódzkiego Domu Kultury W Kielcach

Świętokrzyskie Spotkania Filmowe 2023

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach otrzymał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości 30 000 zł na realizację projektu „Świętokrzyskie Spotkania Filmowe 2023″. Projekt będzie realizowany po raz trzeci, poprzednie edycje odbyły się w latach 2018-2019 w kinie studyjnym “Fenomen”, jednak po raz pierwszy dofinansowany jest z MKiDN.

Tegoroczna edycja odbędzie się jesienią tego roku, zarówno w kinie “Fenomen”, jak też w wybranych miastach regionu świętokrzyskiego, w których działają samorządowe instytucje kultury posiadające kina.

Celem przeglądu jest upowszechnianie kultury filmowej i promowanie filmów wartościowych artystycznie, stworzenie warunków dostępu do dorobku polskiej sztuki filmowej XX i XXI wieku dla lokalnego odbiorcy. Oprócz pokazów filmowych odbędą się spotkania z twórcami, aktorami, także młodego pokolenia oraz wydarzenia towarzyszące. Istotnym działaniem jest popularyzacja sztuki filmowej oparta również na edukowaniu młodych widzów, stąd prelekcje tematyczne. Repertuar przeglądu opiera się na dziełach filmowych związanych z regionem świętokrzyskim. Konfrontuje tradycję literacką, filmową i kulturową z nowoczesnością i przyszłością.