Fotka

Nabór otwarty – wyjazdowa misja gospodarcza do Szwecji i Danii

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej  przedłuża nabór wniosków dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego z sektora MŚP, działających w branżach energetyki odnawialnej oraz turystyki uzdrowiskowej na uczestnictwo w wyjazdowej misji gospodarczej do Szwecji i Danii w terminie 4-7 września 2018 r. Koszty misji pokrywa organizator.

Wyjazdowa misja gospodarcza organizowana jest przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości w ramach, projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie – hard to pronunce, easy to do business in”, Działanie 2.4 – „Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020.
W misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą, działający w branży energetyki odnawialnej oraz turystyki uzdrowiskowej posiadający siedzibę i zarejestrowani na terenie województwa świętokrzyskiego, posługujący się j. angielskim w stopniu komunikatywnym.

Przewidywana liczba miejsc: 7 przedsiębiorców – maksymalnie jeden przedstawiciel z jednego przedsiębiorstwa, w tym:
– 4 przedsiębiorców z branży energetyki odnawialnej
– 3 przedsiębiorców z branży turystyki uzdrowiskowej

Termin nadsyłania wniosków: 25 lipca 2018 r.

Wypełnione i podpisane załączniki należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej – Kielce, ul. Sienkiewicza 63 lub przesłać skan pocztą e-mailową na adres elektroniczny pracowników Departamentu Polityki Regionalnej, lub tradycyjną drogą pocztową (decyduje data wpływu) tomasz.stepniewski@sejmik.kielce.pl lub piotr.zoladek@sejmik.kielce.pl w tytule e-maila: Wyjazdowa misja gospodarcza do Szwecji i Danii 2018. Kontakt: Tomasz Stępniewski, Piotr Żołądek tel. 41 365 81 81, 365 81 90
Wnioski nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy 
Oświadczenie o pomocy de minimis