Logotyp Sial 2024

Nabór otwarty – Wyjazdowa misja gospodarcza na targi SIAL PARYŻ 2024, 18-23.10.2024 r.

Województwo Świętokrzyskie ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego (10 miejsc) działających  w sektorze spożywczo-przetwórczym w wyjazdowej misji gospodarczej na targi SIAL Paryż 2024, w terminie 18-23 października 2024 r. W ramach dofinansowania uczestnictwa w misji Organizator pokrywa dla jednego uczestnika, w ramach pomocy de minimis 100% wysokości kosztów tj. m.in.: przelotów, przejazdów, zakwaterowania w hotelu, wyżywienia, przejazdów lokalnych, transportu niezbędnych materiałów (do 40 kg ładunku), ubezpieczenia zdrowotnego na czas wyjazdu oraz koszty stoiska wystawienniczego.

Wyjazdowa misja gospodarcza organizowana jest przez Oddział Współpracy Gospodarczej i Projektów Europejskich Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełnią warunki, określone w Formularzu zgłoszeniowym (Kryteria formalne/ wejścia).

Przewidywana liczba miejsc: 10 przedsiębiorców – maksymalnie jeden przedstawiciel z jednego przedsiębiorstwa. Termin nadsyłania wniosków: 23 lutego 2024 r.

Wypełnione i podpisane Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Inwestycji i Rozwoju – Kielce, ul. Sienkiewicza 63 lub przesłać: tradycyjną drogą pocztową (decyduje data wpływu) lub e-mailową skan na adres elektroniczny pracownika Departamentu Inwestycji i Rozwoju: anna.braun@sejmik.kielce.pl

W tytule e-maila: Wyjazdowa misja gospodarcza na targi SIAL Paryż 2024

Kontakt:

Anna Braun, Tomasz Stępniewski

tel. 41 395 14 11, 41 395 14 09

Wnioski nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS

Formularz pomocy de minimis