Logotyp Partnerskiej Inicjatywy Miast

Nabór uzupełniający do Partnerskiej Inicjatywy Miast na lata 2021-2023

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchamia kolejną edycję projektu Partnerska Inicjatywa Miast na lata 2021 -2023. PIM jest jednym z projektów strategicznych zaproponowanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Nabór miast do inicjatywy trwa do 2 listopada br.

Projekt PIM jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie wzmacnianie potencjału rozwojowego i unowocześnianie polskich miast.

Partnerem strategicznym Partnerskiej Inicjatywy Miast w edycji na lata 2021-2023 jest Bank Światowy. Eksperci z Banku Światowego nie tylko będą się dzielić specjalistyczną wiedzą i koordynować sieciową współpracę miast, ale będą także doradzać w przygotowywaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb miast w zakresie tematycznym objętym przez nową edycję PIM. Projekt ma umożliwić przedstawicielom administracji samorządowej miast, poszerzenie wiedzy i wymianę doświadczeń w zdefiniowanych obszarach problemowych, zarówno w stosunku do lokalnych wyzwań, wypracowania sposobów ich rozwiązania na poziomie lokalnym, a także przekazania wniosków i postulatów do innych szczebli administracji publicznej.

Obszary tematyczne obecnej edycji PIM:

  • Miasto cyfrowe,
  • Miasto inicjatyw PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego),
  • Miasto zielone.

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.