Nadleśnictwo Stąporków służy radą w zakresie rozwoju turystyki

Nadleśnictwo Stąporków służy radą w zakresie rozwoju turystyki

O współpracy z Lasami Państwowymi w zakresie projektów tras rowerowych oraz udostępniania lasów do celów turystycznych rozmawiał członek zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek z przedstawicielami nadleśnictwa Stąporków oraz władzami Stąporkowa.


Podczas spotkania rozmawiano m. in. o możliwościach przebiegu przez gminę Stąporków trasy rowerowej EuroVelo 11, która będzie budowana na terenie województwa świętokrzyskiego.

– Przedstawiciele Lasów Państwowych wnieśli cenne uwagi. W zasobach Nadleśnictwa Stąporków są bardzo wartościowe obiekty i elementy edukacyjne, jak np. wyjątkowa trasa turystyczna Piekielny Szlak, szkółka leśna w Niekłaniu czy ścieżka edukacyjna Klubu 4H – a więc to wszystko, czego wymaga od nas program Eurovelo – mówi Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. – Szczególnie interesujące były uwagi przedstawicieli nadleśnictwa dotyczące terenu, gdzie trasa EuroVelo 11 będzie łączyć województwa świętokrzyskie i mazowieckie (Antoniów – Niekłań Wielki) – dodał Mariusz Gosek.

– Chcemy uczestniczyć w realizowanych projektach budowy ścieżek rowerowych na terenie Nadleśnictwa Stąporków i Miasta i Gminy Stąporków i deklarujemy dalszą współpracę w tym zakresie z samorządem województwa – mówi nadleśniczy Sławomir Nyga.

Podczas spotkania podkreślano, że Nadleśnictwo Stąporków ma również godne wykorzystania wyjątkowe zasoby historyczne – jedną z ostatnich inicjatyw jest odbudowa kapliczki upamiętniającej żołnierzy Armii Krajowej, którą uroczyście otwarto w ubiegłym roku podczas corocznych obchodów Niekłańskiego Października. Rozmawiano również o pracach realizowanych przez nadleśnictwo wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach w zakresie utrwalenia śladów dinozaurów na terenie rezerwatu Gagaty Sołtykowskie.

Było to pierwsze spotkanie w takim gronie. Rozmowy dotyczyły również innych wspólnych inicjatyw, które samorząd województwa podejmuje z Nadleśnictwem Stąporków w zakresie rozwoju turystyki i edukacji środowiskowej.

– Przeprowadziliśmy konsultacje w zakresie udostępniania zasobów leśnych w celach turystycznych i na pewno wykorzystamy te informacje. Powołany w grudniu zarządzeniem marszałka Zespół Edukacji Środowiskowej również będzie ściśle współpracował z Lasami Państwowymi, podobnie jak powołany wcześniej Zespół Rowerowy – mówił Maciej Długosz, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Rozmawiano także o możliwości wykorzystania funkcjonującej aplikacji mobilnej Lasów Państwowych, na której są naniesione atrakcje turystyczne. Prace nad jej aktualizacją mają być zakończone do końca lutego.

W spotkaniu uczestniczyli również burmistrz Stąporkowa Dorota Łukomska, koordynator Zespołu Rowerowego Sylwia Skuta i leśniczy Marek Lotarski z Nadleśnictwa Stąporków.

Galeria zdjęć