To był dobry rok dla świętokrzyskich policjantów

To był dobry rok dla świętokrzyskich policjantów

Wyższa od średniej krajowej wykrywalność przestępstw, spadająca przestępczość, inwestycje i remonty w komendach oraz komisariatach, nowe posterunki, nowe samochody – świętokrzyscy policjanci bardzo dobrze oceniają ubiegły rok. Gościem narady rocznej kierownictwa Policji świętokrzyskiej był marszałek województwa Andrzej Bętkowski.


Statystyki dają powody do zadowolenia. Przestępczość w regionie, podobnie jak w całej Polsce, od kilku lat ma tendencję spadkową, a pod względem wykrywalności przestępstw województwo świętokrzyskie zajmuje trzecie miejsce w kraju, ze wskaźnikiem 80% (średnia krajowa to 74 %).

O stanie bezpieczeństwa w naszym województwie mówił komendant wojewódzki policji w Kielcach nadinsp. Paweł Dzierżak, który podkreślił, że pracę polskiej policji docenia również społeczeństwo – policja jest obecnie najlepiej ocenianą przez obywateli instytucją – jej działania dobrze postrzega 75% respondentów, a 98% czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. – To wysokie zaufanie jest dla nas najlepszą nagrodą za codzienną pracę – mówił nadinsp. Paweł Dzierżak. – To zasługa wszystkich policjantów, do których kieruję wyrazy podziękowania i szacunku za ich zaangażowanie w codzienną pracę – dodał.

Ubiegły rok dla świętokrzyskiej policji był również bardzo dobry pod względem inwestycji, na które wydano ponad 9 mln 800 tys. zł. Warunki pracy funkcjonariuszy cały czas się poprawiają – trwa budowa Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu oraz przebudowa i termomodernizacja Komendy Powiatowej w Kazimierzy Wielkiej, zakończył się remont Komendy Powiatowej w Jędrzejowie. Nowe komisariaty powstają w Chmielniku i w Chęcinach. Otwarto też nowy posterunek w Bielinach. Kilka inwestycji rozpocznie się w roku bieżącym, ponieważ w ubiegłym przygotowano dokumentację projektową na budowę Komendy Powiatowej w Opatowie, komisariatu w Jędrzejowie oraz posterunków w Mircu, Osieku czy Lipniku.

Świętokrzyscy policjanci otrzymali również w ubiegłym roku 75 nowych samochodów o wartości ponad 10 mln zł, w tym kilka elektrycznych. Były zakupy nowoczesnego sprzętu informatycznego oraz sprzętu techniki policyjnej. Po raz pierwszy kieleccy funkcjonariusze użytkowali kamery przytwierdzone do mundurów, które rejestrują przebieg interwencji.

– Każda komenda powiatowa i gminna otrzymała też wsparcie od samorządów na inwestycje, remonty czy zakup samochodów – podkreśliła mł. insp. Agata Malasińska-Nagórny, p.o. zastępcy komendanta wojewódzkiego świętokrzyskiej policji, dziękując starostom, prezydentom, wójtom i burmistrzom.

– Policja się dziś zmienia we wszystkich obszarach. To zasługa naszego państwa, które przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa obywateli i widać tego efekty – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, gratulując świętokrzyskim policjantom dobrych wyników pracy i utrzymującej od lat wysokiej pozycji w rankingach województw.

Podczas narady była także mowa o wyzwaniach i priorytetach na najbliższe lata. Należą do nich m. in. podnoszenie skuteczności przy zwalczaniu współczesnych zagrożeń, w tym przestępczości narkotykowej i cyberprzestępczości, dalsze podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale też wzmacnianie współpracy ze społeczeństwem.

W naradzie uczestniczyli komendanci miejscy i powiatowi policji, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, przedstawiciele prokuratury i starostowie.

Galeria zdjęć